رئیس پلیس راهور تهران از احیای گشت‌های نامحسوس پلیس راهور در سطح شهر خبر داد:

اصحاب رسانه و مدیران، متخلفان را جریمه می‌کنند

➊ به گزارش شهروندآنلاین؛ رئیس پلیس راهور گفت به‌زودی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها می‌خواهیم که مدیران دولتی در صورت تمایل بتوانند به پلیس راهور در موضوع بازرسان نامحسوس کمک کنند، البته شرایطی برای این کار لحاظ شده و باید این افراد حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند. سردار سیدکمال‌ هادیان‌فر صبح دیروز در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر احیای گشت‌های نامحسوس پلیس راهور تصریح کرد که «بررسی کامل راجع به کاهش تصادفات و انضباط ترافیکی انجام دادیم، یکی از موضوعات تقریبا رهاشده بحث بازرسان نامحسوس است و پلیس راهور مجوز استفاده از این بازرسان را دارد، از این ظرفیت بسیار محدود استفاده شده بود، این ضابطان در ١٣ مورد می‌توانند خودروها را جریمه کنند.» رئیس پلیس راهور گفت: «به‌زودی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها می‌خواهیم که مدیران دولتی در صورت تمایل بتوانند به پلیس راهور در این موضوع (بازرسان نامحسوس) کمک کنند، البته این افراد حداقل دارای مدرک کارشناسی، فاقد تخلفات حادثه‌ساز و سایر الزامات باشند.»

➋ وی متذکر شد: «کار جدیدی انجام می‌دهیم، هر فردی در آینده می‌تواند پروفایلی در پلیس راهور داشته باشد، کد اختصاصی بگیرد و با مشخصات شناسایی‌شده تمام خدمات را از پلیس راهور اخذ کند، با اجرای این کار دیگر نیاز به مراجعه به پلیس نیست.» مشارکت شهروندان به همراه پلیس در پیوستن به این طرح علاوه بر کمک به پلیس، درواقع ایجاد فضا و بستری برای ترافیک‌زدایی از شهری است که یکی از مشکلات جدی آن ترافیک است. طبیعتا موضوع ترافیک نیاز به یک کار جمعی دارد و از طرفی فرهنگ‌سازی رفتار ترافیکی و آموزش فرهنگ ترافیک، موثرترین روش در کاهش تصادفات رانندگی نیز محسوب می‌شود. مشارکت و حضور طیف‌های مختلف مردم ازجمله مدیران دولتی و اصحاب رسانه که رئیس پلیس آنان را دعوت به پیوستن به پلیس نامحسوس کرده، تضمین‌کننده ارتقای سطح آگاهی‌ها، پیشگیری از وقوع تصادفات و رفع مشکل ترافیک است.

➌ انضباط‌بخشی و فرهنگ‌سازی دو رسالت مهم پلیس در جامعه محسوب می‌شود که استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سایر سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای اجرای فرهنگ صحیح ترافیک در جامعه لازم و ضروری است. مدیران دولتی و اصحاب رسانه که درواقع ضابطان پلیس در این مسئولیت هستند، در ١٣ مورد می‌توانند خودروها را جریمه یا به نوعی اعمال قانون کنند. افرادی که به‌عنوان «بازرس نامحسوس پلیس راهور» جذب آن می‌شوند، نحوه اعمال قانون آنان در برابر رانندگان متخلف به این شکل است که با سامانه اینترنتی که پلیس در اختیارشان قرار می‌دهد، شماره انتظامی خودرو و نوع تخلف آن را با کدهای مخصوص به نوع جرایمی که مرتکب می‌شوند، به صورت پیامک برای متخلفان ارسال خواهد شد.»

رئیس پلیس راهور گفت به‌زودی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها می‌خواهیم که مدیران دولتی در صورت تمایل بتوانند به پلیس راهور در موضوع بازرسان نامحسوس کمک کنند، البته شرایطی برای این کار لحاظ شده و باید این افراد حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند. سردار سید کمال‌ هادیان‌فر صبح دیروز در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر احیای گشت‌های نامحسوس پلیس راهور تصریح کرد که «بررسی کامل راجع به کاهش تصادفات و انضباط ترافیکی انجام دادیم، یکی از موضوعات تقریبا رهاشده بحث بازرسان نامحسوس است و پلیس راهور مجوز استفاده از این بازرسان را دارد، از این ظرفیت بسیار محدود استفاده شده بود، این ضابطان در ١٣ مورد می‌توانند خودروها را جریمه کنند.» رئیس پلیس راهور گفت: «به‌زودی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها می‌خواهیم که مدیران دولتی در صورت تمایل بتوانند به پلیس راهور در این موضوع (بازرسان نامحسوس) کمک کنند، البته شرایطی برای این کار لحاظ شده و باید این افراد حداقل دارای مدرک کارشناسی، فاقد تخلفات حادثه‌ساز و سایر الزامات باشند.»  وی یادآور شد: «شروع اجرای این کار از مدیران دولتی و اصحاب رسانه‌ها بوده و سپس سراغ مابقی افراد نیز می‌رویم، در این موضوع (بازرسان نامحسوس) حتما از خود رانندگان نیز استفاده می‌کنیم.»  وی متذکر شد: «کار جدیدی انجام می‌دهیم، هر فردی در آینده می‌تواند پروفایلی در پلیس راهور داشته باشد، کد اختصاصی بگیرد و با مشخصات شناسایی‌شده تمام خدمات را از پلیس راهور اخذ کند، با اجرای این کار دیگر نیاز به مراجعه به پلیس نیست.»

طرحی برای انضباط شهری
مشاور معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی‌ورانندگی کل کشور در این زمینه برای «شهروند» نوشت: «سخنان رئیس پلیس راهور تهران مبنی بر این‌که «مدیران دولتی و اصحاب رسانه بازرس نامحسوس پلیس راهور می‌شوند»، در راستای طرح انضباط شهری سازماندهی و نهادینه خواهد شد. مشارکت شهروندان به همراه پلیس در پیوستن به این طرح علاوه بر کمک به پلیس، درواقع ایجاد فضا و بستری برای ترافیک‌زدایی از شهری است که یکی از مشکلات جدی آن ترافیک است. آموزش و فرهنگ‌سازی، نقش بسزایی در اصلاح ترافیک و راهنمایی‌ورانندگی در سطح جامعه دارد. طبیعتا موضوع ترافیک نیاز به یک کار جمعی دارد و از طرفی فرهنگ‌سازی رفتار ترافیکی و آموزش فرهنگ ترافیک، موثرترین روش در کاهش تصادفات رانندگی نیز محسوب می‌شود. مشارکت و حضور طیف‌های مختلف مردم ازجمله مدیران دولتی و اصحاب رسانه که رئیس پلیس آنان را دعوت به پیوستن به پلیس نامحسوس کرده، تضمین‌کننده ارتقای سطح آگاهی‌ها، پیشگیری از وقوع تصادفات و رفع مشکل ترافیک است. ارتقای ارتباط متقابل پلیس با جامعه، گره‌گشای بسیاری از مشکلات، معضلات و آسیب‌های اجتماعی و ترافیک است. انضباط‌بخشی و فرهنگ‌سازی دو رسالت مهم پلیس در جامعه محسوب می‌شود که استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سایر سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای اجرای فرهنگ صحیح ترافیک در جامعه لازم و ضروری است. براساس تجارب گذشته، پلیس راهور به این نتیجه رسیده که در موضوع بازرسان نامحسوس، مدیران دولتی و اصحاب رسانه گزینه مناسب در این راستا محسوب می‌شود. البته دو طیف مذکور برای ورود به این عرصه و برعهده گرفتن چنین رسالتی باید شرایط خاصی داشته باشند؛ نخستین شرایط برای عهده‌دارشدن مسئولیت «بازرس نامحسوس پلیس راهور» تحصیلات است که حداقل میزان سواد آنان باید لیسانس باشد. مدیران دولتی و اصحاب رسانه که درواقع ضابطان پلیس در این مسئولیت هستند، در ١٣ مورد می‌توانند خودروها را جریمه یا به نوعی اعمال قانون کنند. البته جزییات این ١٣ مورد و جزییات کامل آن در آینده‌ای نه چندان دور رسانه‌ای خواهد شد. افرادی که به‌عنوان «بازرس نامحسوس پلیس راهور» جذب آن می‌شوند، نحوه اعمال قانون آنان در برابر رانندگان متخلف به این شکل است که با سامانه اینترنتی که پلیس در اختیارشان قرار می‌دهد، شماره انتظامی خودرو و نوع تخلف آن را با کدهای مخصوص به نوع جرایمی که مرتکب می‌شوند، به صورت پیامک برای متخلفان ارسال خواهد شد.»