اعتراض مسعود کیمیایی به حذف بهروز وثوقی

حذف نام و چهره‌ شماری از ستارگان سینمای پیش از انقلاب، حالا که چهل‌ سال از انقلاب گذشته، هنوز بحث‌انگیز است. یکی از جدیدترین اعتراض‌ها به این قضیه مربوط به مسعود کیمیایی است که از خط‌کشی‌هایی که باعث‌ شده فیلم مستند «قهرمان آخر» نتواند به بهروز وثوقی بپردازد، انتقاد کرد. مسعود کیمیایی در پیامش همزمان با نمایش مستند قهرمان آخر ساخته جواد طوسی در مراسم شب سینمای کیمیایی در کانادا گفت: «قهرمان آخر را که نگاه می‌کنم جای بهروز وثوقی در آن خالی است. روزگار است دیگر، این خطوط آدم را دور می‌کند. اگر طوسی به بهروز نپرداخته به دلیل موضوعاتی است که همه‌مان می‌دانیم.»