سیدمحمود علوی:

با وحدت و انسجام ملی نقشه‌های آمریکا را خنثی می‌کنیم

وزیر اطلاعات با اشاره به تحریم‌های جنایتکارانه آمریکا علیه کشور گفت: «باید مسئولان و مردم با وحدت، انسجام ملی و زیر پرچم ولایت نقشه‌های دشمنان به‌ویژه آمریکا را برای به زانو درآوردن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نقش‌ بر‌ آب و خنثی کنند.» وی با اشاره به سنگ‌اندازی‌ها و دسیسه‌های دشمنان در دوران حکومت امام علی(ع) گفت: «بی‌بصیرتی، بی‌وفایی، نافرمانی و عدم‌همراهی کوفیان موجب شکست رهبر بی‌بدیلی همچون امیرالمومنین شد.»