غلامحسین اسماعیلی:

برای پرونده نجفی فعلا وقت رسیدگی تعیین نشده است

به گزارش شهروندآنلاین؛ سخنگوی قوه قضائیه درباره زمان رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران که به جرم قتل همسرش در زندان است، گفت: «فعلا برای رسیدگی به این پرونده وقتی تعیین نشده، زیرا برای تعیین وقت رسیدگی فرآیند قانونی لازم است که باید این فرآیند قانونی انجام شود و تا زمانی که این فرآیند انجام نشده، وقت رسیدگی تعیین نمی‌شود. ما در ضوابط و مقررات قانونی پرونده را پیش می‌بریم.»