رضا اردکانیان:

تداوم رویکرد مدیریت و شایسته‌گزینی

رضا اردکانیان، وزیر نیرو طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، با ابراز خرسندی از این‌که عملکرد کارکنان صنعت آب و برق مورد توجه ایشان قرار گرفته است، سخنان رهبری در صحن مطهر رضوی درباره بخش آب را روحیه‌بخش و پشتیبان این وزارتخانه در ‌سال ۱۳۹۸ دانست. در گزارش وزیر نیرو به مقام معظم رهبری آمده است که در‌ سال گذشته با بهره‌برداری از سدهای مخزنی ۱.۱‌میلیارد مترمکعب آب مهار شده، ۱۲۱۵مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های کشور اضافه شده و ۱۲۶ مگاوات نیز به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی اضافه شده است. براساس این گزارش، تداوم رویکرد مدیریت توأمان عرضه و تقاضا و شایسته‌گزینی در بکارگیری مدیران از رویکردهای مدیریتی وزارت نیرو بوده است.