محمدجواد ظریف:

جامعه جهانی باید برجام را نجات دهد

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان که برای گفت‌وگو و رایزنی‌های سیاسی وارد چین شد، در آغاز ورود به فرودگاه پکن گفت: «نجات برجام وظیفه جامعه بین‌المللی است و اگر جامعه جهانی احساس می‌کند برجام یک دستاورد مهم است باید همانند ایران برای حفظ آن اقدام عملی انجام دهد.
تا کنون جامعه بین‌المللی به جای اقدام عملی برای حفظ برجام بیشتر اظهار نظر و صدور بیانیه داشته است. اقدام عملی کاملا مشخص است باید وضع روابط اقتصادی ایران عادی‌سازی شود و این اقدامی است که برجام صریحا به آن اشاره دارد.»