خبری از «شهرزاد» نیست

هر چند در سال گذشته بارها ماجرای ساخت فصل چهارم سریال شهرزاد مطرح شد و حتی حسن فتحی از آماده‌بودن ١٢ قسمت آن خبر داد اما ظاهرا هیچ خبری از ساخت آن نیست. رامین ناصرنصیر یکی از اصلی‌ترین بازیگران این سریال حالا در این‌باره می‌گوید: «آخرین خبری که از ساخت شهرزاد داشتم به علاقه حسن فتحی برای ادامه اثر برمی‌گشت، اما به گمانم جمع‌کردن تیم بازیگران این پروژه در حال حاضر بسیار سخت است. فعلا که هیچ خبری از ساخت شهرزاد ۴ نیست و بعید می‌دانم میسر شود.» حسن فتحی پارسال گفته بود تنها تمایل من برای ساخت شهرزاد کافی نیست: «ساخت آن به پارامترهای متفاوتی از جمله اینکه همکار نویسنده‌ام آمادگی نوشتن داشته باشد و مجموعه بازیگران وقت و شرایط انجام کار را داشته باشند یا خیر، بستگی دارد.»