وکیل محمدعلی نجفی:

خواستار بازگرداندن پرونده به دادسرا شدم

➊ حمیدرضا گودرزی، وکیل پرونده محمدعلی نجفی، به تشریح جزییات اقداماتش پرداخت و تأکید کرد که از دادگاه کیفری مهلت خواسته است.

➋ وکیل نجفی با اشاره به برخی ایرادات و نقص‌های علمی و کارشناسی خواستار رفع نقص در مسیر و روند تحقیقات شده است و برای تکمیل لایحه درخواست ١٠ روز فرصت کرده است.

➌ حمیدرضا گودرزی یکی از شناخته‌شده‌ترین قضات و بازپرس‌های ویژه قتل تاریخ ایران است؛ چرا که پرونده‌های مهمی مانند خفاش شب و شاهرخ و سمیه جزو دادرسی‌های ایشان بوده است.

حمیدرضا گودرزی، وکیل پرونده محمدعلی نجفی، به تشریح جزییات اقداماتش پرداخت و تأکید کرد که از دادگاه کیفری مهلت خواسته است. در نخستین لایحه‌ای که چهارم تیرماه به دادگاه کیفری ارایه شده است، وکیل نجفی با اشاره به برخی ایرادات و نقص‌های علمی و کارشناسی خواستار رفع نقص در مسیر و روند تحقیقات شده است و برای تکمیل لایحه درخواست ١٠ روز فرصت کرده است. حمیدرضا گودرزی یکی از شناخته‌شده‌ترین قضات و بازپرس‌های ویژه قتل تاریخ ایران است؛ چرا که پرونده‌های مهمی مانند خفاش شب و شاهرخ و سمیه جزو دادرسی‌های ایشان بوده است. با وکیل نجفی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در زیر می‌خوانید.
آیا پرونده قتل میترا استاد را کامل مطالعه کرده‌اید؟
اخطاریه موضوع مواد ٣٨٧ و ٣٨٨ قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ٢۵ خرداد به اینجانب ابلاغ شد تا ایرادات و نواقص مورد نظر خود را به دادگاه محترم ارایه دهم و چون تا آن روز پرونده را مطالعه نکرده بودم، پرونده در اختیارم قرار گرفت و مطالعه آن در تاریخ دوم تیرماه پایان یافت.
یک هفته برای مطالعه این پرونده حساس کافی بود؟
چون اخطاریه فوق‌الذکر مهلت ١٠ روزه برای اعلام ایرادات در اختیار طرفین قرار داده بود با مطالعه پرونده فرصت کمی برای اینجانب باقی مانده بود تا ایرادات و نواقص را تکمیل کرده و به دادگاه محترم ارایه دهم.
امکان تمدید مهلت نبود؟
در راستای قسمت آخر از ماده ٣٨٧ قانون آیین‌دادرسی کیفری از دادگاه محترم تقاضا کردم برای یک نوبت دیگر و به مدت ١٠ روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی با اعطای مهلت مجدد به اینجانب موافقت کند و این تقاضا را روز ۴ تیرماه به دادگاه تقدیم کردم.
قانون چنین اجازه‌ای داده است؟
بله؛ البته تشخیص قبول یا عدم قبول با دادگاه محترم است که امیدوارم مورد موافقت قرار گیرد تا در فرصت بیشتری نقایص را تکمیل کرده و به محضر دادگاه اعلام داریم.
آیا پرونده ایرادات و نواقص قابل توجهی دارد؟
پرونده را مطالعه کرده‌ام و به نظر اینجانب نواقص متعددی دارد که در صورت رفع آنها دادرسی کامل‌تر و دقیق‌تر صورت خواهد گرفت.
اگر موافقت شود، روند پرونده دستخوش تغییر می‌شود؟
روز ۴ تیرماه بخشی از نواقص و ایراداتی که به نظر من رسیده است و کاملا جنبه علمی و کارشناسی دارند را طی لایحه‌ای تقدیم دادگاه محترم کردم و در صورت موافقت با تمدید مهلت اعطایی باقیمانده ایرادات را هفته آینده تقدیم خواهم کرد.
در این صورت و چنان‌چه دادگاه محترم نواقص اعلامی را بپذیرد یا محکمه پرونده را واجد نقایصی بداند در اجرای بند الف از ماده ٣٨٩ قانون آیین‌دادرسی کیفری قرار رفع نقص صادر و پرونده را برای رفع نقص به دادسرای محترم صادرکننده کیفرخواست ارسال خواهد کرد تا پس از انجام دستور دادگاه آن را بدون اظهار نظر اعاده کند. بنده امیدوارم که روند تکمیل ایرادات و نواقص از پرونده به شکلی انجام شود که پرونده کامل‌تر و دقیق‌تر برای دادرسی آماده شود؛ چون رفع نقایص در اتخاذ تصمیم نهایی موثر خواهد بود.
ایرادات و نواقصی که به دادگاه ارایه داده‌اید چه بودند؟
ایرادات کاملا جنبه علمی و کارشناسی دارند و فعلا افشای مندرجات پرونده بدون اجازه دادگاه قانونی نیست.