خاطرات رمضان ماه چهره خلیلی از مختارنامه:

در دمای ۴٠ درجه روزه گرفتم

‏ بنا به اعتقاداتی که دارم هر‌سال ماه رمضان روزه می‌گیرم. نخستین ماه رمضانی که در ایران حضور ‏داشتم در سریال «مختارنامه» بود. چون پیش از آن در انگلیس زندگی می‌کردم. آن‌سال سخت ترین ماه ‏رمضان زندگی‌ام را سپری کردم چون برای بار نخست درهوای ۴٠ درجه روزه گرفتم و متوجه شدم که ‏روزه گرفتن درایران به چه اندازه سخت است، به‌علاوه این‌که در آن سریال بنا به نقش‌هایمان لباس‌های ‏سنگین می‌پوشیدیم و گریم‌های سنگینی داشتیم و ساعت‌ها سر کار بودیم.