رأی منفی مردم سوییس به حمل راحت اسلحه

مردم سوییس به رفراندوم تشدید قوانین بکارگیری سلاح در این کشور رأی «آری» دادند. بر اساس نتایج  رسمی اولیه ۶٣,٧‌درصد از رأی‌دهندگان به قوانین جدید اسلحه مطابق با اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. بر اساس این قوانین کنترل شدیدتری بر سلاح‌های نیمه اتوماتیک اعمال می‌شود. اگرچه سوییس عضو اتحادیه اروپا نیست، اما براساس معاهده دوبلین باید با قوانین اتحادیه اروپا هماهنگ باشد. اتحادیه اروپا دو‌سال قبل بعد از چندین حمله تروریستی در سراسر اروپا قوانین حمل و بکارگیری اسلحه در این اتحادیه را تغییر داد.