عذرخواهی از مایلی‌کهن روی آنتن سیما!

علیرضا واحدی نیکبخت ستاره سابق استقلال و پرسپولیس به خاطر آن‌که به گهر دورود نرفت، از محمد مایلی‌کهن عذرخواهی کرد. نیکبخت روز گذشته روی آنتن زنده شبکه سه سیما از این گفت که نباید ‌سال ۹۰ به داماش می‌رفت و بهتر بود برای مایلی‌کهن بازی می‌کرد. او بعد از دیدن تصویری از این مربی رو به دوربین گفت: «من واقعا یک عذرخواهی به آقای مایلی‌کهن بدهکارم. با شهامت از ایشان عذرخواهی می‌کنم. اشتباه کردم به داماش رفتم و باید به تیم آقای مایلی‌کهن می‌رفتم. من شهامت خیلی کارها را دارم که خیلی‌ها ندارند».