نیم‌میلیون مسکن مهر نیمه‌کاره در ایران

۵۰۰‌هزار مسکن مهر به صورت نیمه‌کاره در کشور وجود دارد. علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان این موضوع گفت: «تکمیل طرح‌های مسکن مهر اکنون به صورت ویژه در شهرهای بالای ۲۵‌هزار نفر توسط سازمان ملی زمین و شهرسازی و زیر ۲۵‌هزار نفر توسط بنیاد مسکن و شهرهای جدید درحال انجام است.»
نبیان افزود: «بهره‌برداری از طرح‌های مسکن مهر به صورت ماهانه درحال انجام بوده و اتمام طرح مسکن مهر به جز پروژه‌هایی که مشکل حقوقی دارند، تا پایان‌ سال‌جاری از برنامه‌های اولویت‌دار وزارت راه و شهرسازی است.»