نیچروان بارزانی رئیس جدید اقلیم کردستان عراق

سه حزب عمده کرد عراقی که قبل از این در ارتباط با تقسیم پست‌های دولتی و اصلاح قانون ریاست اقلیم کردستان عراق به توافق رسیده بودند، درخصوص انتخاب نیچروان بارزانی به‌عنوان رئیس جدید اقلیم کردستان عراق نیز به توافق رسیدند. پست ریاست اقلیم کردستان عراق توسط احزاب جنبش تغییر، اتحادیه میهنی کردستان عراق و حزب دموکرات کردستان عراق در دوره قبلی پارلمان اقلیم کردستان عراق به حالت تعلیق درآمده بود که در این دوره این احزاب در مورد رفع تعلیق این پست به توافق رسیدند.