هواپیمای سوخو ١٠٠ به هما می‌آید

هواپیماهای روسی سرانجام به ایران می‌آید. فرزانه شرفبافی، مدیرعامل ایران‌ایر با اعلام این خبر به پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی گفت: «برای نوسازی هما سراغ هواپیماهای روسی رفتیم.» او تأکید کرده است: «با هر تأمین‌کننده‌ای که بتواند بدون نیاز به مجوز اوفک به ایران‌ایر هواپیما بفروشد، برای تأمین هواپیما مذاکره می‌کنیم.» شرفبافی توضیح داده است: «هما حتی سراغ هواپیماهایی مانند سوخو ١٠٠ یا هواپیماهایی که تولید کشورهای غیر ‌اروپایی هستند نیز رفته‌ است.»