پیشنهاد برای امضای معاهده عدم تعرض

وزیر امور خارجه: ‏

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان گفت: «تهران پیش از این پیشنهادهای مختلفی برای امضای معاهده عدم تعرض با ‏همه کشورهای منطقه خلیج فارس ارایه کرده که این پیشنهادها همچنان روی میز است‎.‎‏ آمریکا با قانون‌شکنی و زیرپا ‏گذاشتن قطعنامه‌های بین‌المللی با قلدری کشورهای دیگر را نیز وادار به تبعیت از اقدامات یکجانبه خود می‌کند‎.‎‏ اقدامات اخیر ‏ایران درخصوص بحث هسته‌ای، به منزله خروج از برجام نیست، بلکه اقدامی در دفاع از حقوق خود در چارچوب این توافقنامه ‏بین‌المللی است‎.‎‏» ‏