کارگران ایرانی به افغانستان نرفته‌اند ‏

کارگران ایرانی به افغانستان اعزام نشده‌اند. علامیرمحمد صادقی، رئیس اتاق مشترک ایران و ‏افغانستان، شایعه مهاجرت کارگران ایرانی به افغانستان را تکذیب کرد و به تسنیم گفت: «تا این لحظه ما ‏هیچ گزارشی نسبت به اعزام نیروی کار کشورمان به افغانستان به جز نیروی کار متخصص نداشته‌ایم‎.» او همچنین توضیح داد: «اگر ایرانیان بخواهند در خارج از کشور کار کنند، قطعا کشورهای زیادی برای ‏نیروی کار ایرانی وجود دارند که هم برای نیروی کار، درآمد بالاتر و هم امکانات ‏بیشتری داشته باشند‎.‎‏ در هفته‌های اخیر در برخی از شبکه‌های اجتماعی این شایعه مطرح شده بود ‏که به دلیل افت ارزش پولی کشور، کارگران و نیروی کار ایرانی عازم افغانستان هستند.»