کاش رفتنت هم شوخی بود!

ابوالفضل زرویی نصرآباد، طنزنویس قدیمی مطبوعات درگذشت

یک مسئول: کاش قبلش هماهنگ می‌کردند یه مراسم بزرگداشت می‌گرفتیم با چهارتا عکس یادگاری!
شهرونگ: همین که کاری می‌کنید قبل از ۵٠سالگی طنزنویسی رو‌ بذاریم کنار و بازنشسته بشیم، قابل تقدیره!
«سبیلی را به سروی نصب کردی»
دل ما را به طنزت غصب کردی
چرا انداختی ما را به گریه
خودت یک‌خنده دلچسب کردی؟
#تسلیت #بدون_جانشین_ها #شهرونگ