گواهینامه درجه یک آواز برای همایون

همایون شجریان از سوی شورای ارزشیابی هنرمندان کشور گواهینامه درجه یک هنری در رشته آواز را دریافت کرده است. ظاهرا این مدارک که به امضای وزیر فرهنگ و ارشاد رسیده، در اسفند ماه سال گذشته به دست او رسیده است. گواهینامه درجه یک هنری معادل مدرک تحصیلی دکتری است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور، دبیر شورای ارزشیابی، نماینده معاونت توسعه مدیریت و نظارت راهبری رئیس‌جمهوری، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نماینده فرهنگستان هنر اعضای حقوقی هستند که متن گواهینامه درجه یک هنری شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور را امضا می‌کنند.