رئیس‌جمهوری:

یأس و ناامیدی در دل ما راه ندارد

دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری پنجشنبه‌شب در دوازدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران گفت: «در زمان ٨‌سال دفاع مقدس، فشار و حمله نظامی و اشغال سرزمین بود اما امروز با جنگ اقتصادی و حمله به رفاه و شرایط زندگی مردم روبه‌رو هستیم. این حمله از یک جهت پیچیده‌تر از حمله قبل است و امروز نیاز به ایستادگی و مقاومت داریم و دشمنان باید بفهمند یأس و ناامیدی در دل ما راه ندارد و اگر سرزمین ما بمباران شود و باز هم شهید، جانباز و اسیر دهیم، دست از هدف استقلال و عزت کشور برنخواهیم داشت.»