با موافقت مجلس نمایندگان آمریکا انجام شد

۱۳ احضاریه برای مقامات کاخ سفید

جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ که همواره از او به‌عنوان مرد پشت پرده دولت ترامپ یاد می‌کنند و مسئولیت طرح صلح اسراییل و فلسطین را نیز برعهده دارد با احضاریه قضائی کنگره آمریکا مواجه شده است.
کمیته قضائی مجلس نمایندگان آمریکا با صدور احضاریه برای جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و ۱۲ تن دیگر از مقام‌های کاخ سفید موافقت کرد. ترامپ از اختیارات اجرایی خود استفاده کرده و دستور داده است مقام‌های دولتش چه مقام‌های فعلی و چه مقام‌های سابق با این کمیته مجلس نمایندگان همکاری نکنند.
ترامپ گفته با پایان تحقیقات بازرس ویژه رابرت مولر درباره موضوعاتی نظیر امکان تبانی ترامپ با روسیه برای مداخله در انتخابات یا امکان ارتکاب ممانعت از اجرای عدالت از سوی ترامپ دیگر همکاری با این کمیته موضوعیتی ندارد.
کمیته قضائی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار صحبت با کوشنر درباره دست داشتن در یک نشست ‌سال ۲۰۱۶ با مقام‌های ارشد کمپین انتخاباتی است که در آن یک وکیل روس مرتبط با کرملین پیشنهاد اطلاعات مخرب علیه هیلاری کلینتون، نامزد ریاست‌جمهوری سابق دموکرات‌ها را داد.
از جمله دیگر چهره‌های یهودی که این احضاریه‌ برای آنها در نظر گرفته شده، دیوید پکر، مدیرعامل آمریکن مدیاست. راد روزستاین، معاون سابق دادستان کل آمریکا که رابرت مولر را برای تحقیقات در مورد کمپین ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ ترامپ معرفی کرد نیز در فهرست این احضاریه‌ها قرار دارد.