آخرین مطالب حادثه

حادثه

داغی که تازه ماند

هنوز هم داغدارند. هنوز هم درد و رنج‌شان را فریاد می‌زنند. دلشان پر است، آن هم به اندازه دو‌سال دوری و دلتنگی. به این روز که نزدیک…