تدوین طرح جدید «صیانت» توسط مرکز پژوهش‌ها؟

ایرادات مرکز پژوهش باید مورد بررسی اعضای کمیسیون مشترک قرار بگیرد

سخنگوی کمیسیون حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی با بیان اینکه درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس این است که زمانی مقرر شود تا طرحی جدید در حوزه فضای مجازی تدوین شود، گفت: «به عقیده من طرحی جدید با کمترین ایراد ارایه شود، بهتر خواهد بود.»

به گزارش ایسنا، سخنگوی کمیسیون حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی با بیان اینکه درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس این است که زمانی مقرر شود تا طرحی جدید در حوزه فضای مجازی تدوین شود، گفت: «به عقیده من طرحی جدید با کمترین ایراد ارایه شود، بهتر خواهد بود.»

لطف‌الله سیاهکلی درباره ایراداتی که مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به طرح حمایت از حقوق کاربران وارد دانسته است، گفت: «کار اصلی مرکز پژوهش‌های مجلس، کاری تخصصی است. درواقع مرکز پژوهش‌های مجلس موارد را به صورت کارشناسی بررسی و اگر موضوعی را دارای ایراد بداند آن را مطرح می‌کند. تلاش است قانون‌نویسی با کمترین ایراد و اشکال و دارای جامعیت باشد، از همین نظر اقدامات مرکز پژوهش‌های مجلس در این حوزه بسیار مطلوب است.»

او افزود: «ایراداتی که مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح حمایت از حقوق کاربران وارد دانسته، باید مورد بررسی اعضای کمیسیون مشترک قرار بگیرد و مشخص شود این ایرادات به چه میزان به طرح وارد است. به هر شکل کمیسیون به دنبال این است که از تمام نظرات کارشناسی استفاده کند. قطعا به ایراداتی که مطرح شود، توجه خواهد شد و تمرکز بر این است که قانونی نوشته شود که دارای ایراد نباشد.»

سخنگوی کمیسیون حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی بیان کرد: «ما در کمیسیون تاکید داریم که نظرات کارشناسی در طرح لحاظ شود. هر بخشی دارای ایراد باشد نیز آن ایراد را رفع خواهیم کرد. درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس این است که زمانی مقرر شود تا طرحی جدید تدوین شود. به احتمال زیاد هم این تصمیم اتخاذ می‌شود که زمانی در اختیار مرکز پژوهش‌ها قرار گیرد تا پیشنهادات دولت و طرح قدیم در کنار هم لحاظ شود و طرحی جدید ارایه کنند. البته صرفا احتمال این موضوع را می‌دهم، چراکه من یک عضو کمیسیون هستم. به عقیده من اگر این فرصت در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گیرد که طرحی جدید را با کمترین ایراد ارایه کنند، بهتر خواهد بود.»

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.