ضرورت ایجاد ساختاری منسجم برای تشکیل زیست‌بوم اندیشکده‌ای کشور

دکتر خیاطیان در نشست هم‌اندیشی با بسیج اساتید دانشگاه‌ها تاکید کرد:

در راستای تشکیل میز‌های مطالعاتی در دانشگاه‌های سراسر کشور با هدف حمایت از نظام حکمرانی در نگاه به مسائل کنونی و آینده کشور و تشکیل گروه‌های مسأله‌محور و رصد این مسائل با استفاده از ظرفیت علمی اساتید علمی دانشگاه‌ها، نشست هم‌اندیشی رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی در محل این سازمان برگزار شد. دکتر محمدصادق خیاطیان در این جلسه با بیان اینکه تعبیر رئیس‌جمهوری از نقش مرکز بررسی‌های استراتژیک، ایفا کردن وظیفه اتاق فکر دولت است تا بتواند با به‌کارگیری ظرفیت نخبگانی کشور به وظایف خود بپردازد، تصریح کرد: «ما نیز با شفاف‌کردن ماموریت‌ها و مسیری که باید در پیش می‌گرفتیم، با مشورت دوستان و تایید رئیس‌جمهوری چهار ماموریت را برای مرکز تعریف کردیم.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، پیگیری گفتمان دولت را اولین ماموریت این مرکز برشمرد و گفت: «تمام دولت‌های گذشته گفتمانی را برای خود برگزیده بودند. در این دوره نیز پس از برگزاری جلسات متعدد و همفکری انجام شده، گفتمانی که برآمده از رفتار و منویات شخص رئیس‌جمهوری بود، انتخاب شد. از این‌رو گفتمان «عدالت و جمهوریت» به عنوان گفتمان دولت سیزدهم انتخاب شد. گفتمانی که سابقه فعالیت‌ها و شخصیت رئیس‌جمهور هم بیانگر آن است.

شهروند- در راستای تشکیل میز‌های مطالعاتی در دانشگاه‌های سراسر کشور با هدف حمایت از نظام حکمرانی در نگاه به مسائل کنونی و آینده کشور و تشکیل گروه‌های مسأله‌محور و رصد این مسائل با استفاده از ظرفیت علمی اساتید علمی دانشگاه‌ها، نشست هم‌اندیشی رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی در محل این سازمان برگزار شد.

دکتر محمدصادق خیاطیان در این جلسه با بیان اینکه تعبیر رئیس‌جمهوری از نقش مرکز بررسی‌های استراتژیک، ایفا کردن وظیفه اتاق فکر دولت است تا بتواند با به‌کارگیری ظرفیت نخبگانی کشور به وظایف خود بپردازد، تصریح کرد: «ما نیز با شفاف‌کردن ماموریت‌ها و مسیری که باید در پیش می‌گرفتیم، با مشورت دوستان و تایید رئیس‌جمهوری چهار ماموریت را برای مرکز تعریف کردیم.»

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، پیگیری گفتمان دولت را اولین ماموریت این مرکز برشمرد و گفت: «تمام دولت‌های گذشته گفتمانی را برای خود برگزیده بودند. در این دوره نیز پس از برگزاری جلسات متعدد و همفکری انجام‌شده، گفتمانی که برآمده از رفتار و منویات شخص رئیس‌جمهوری بود، انتخاب شد. از این‌رو گفتمان «عدالت و جمهوریت» به‌عنوان گفتمان دولت سیزدهم انتخاب شد. گفتمانی که سابقه فعالیت‌ها و شخصیت رئیس‌جمهوری هم بیانگر آن است.»

پیگیری گفتمان دولت در سه ساحت از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک

او افزود: «مرکز بررسی‌ها در سه ساحت «تولید ادبیات و محتوای این گفتمان با هدف تبیین و تفسیر آن»، «امتداد اجتماعی دادن به این گفتمان» و «رصد و پایش این گفتمان» به پیگیری این موضوع پرداخته است.»

خیاطیان از «توسعه شبکه نخبگانی» به‌عنوان دومین ماموریت مرکز بررسی‌های استراتژیک نام برد و گفت: «این ماموریت در راستای ایجاد ارتباط دولت با بدنه نخبگانی کشور تعریف شده است، به‌ویژه اینکه این روزها مسائل نخبگانی مانند مهاجرت نخبگان هم مطرح است و باید برای آن چاره اندیشید. این کار نیاز به الگوسازی دارد تا بتوانیم آن را نهادینه کنیم.»

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در ادامه با اشاره به اینکه ما در سال‌های اخیر هرچقدر که برای شکل‌گیری و تعمیق زیست‌بوم فناوری کشور تلاش کرده‌ایم، تاکنون ساختار منسجم و مشخصی برای زیست‌بوم اندیشکده‌ای کشور ایجاد نکرده‌ایم، تاکید کرد: «این کار نیاز به هویت‌سازی و تهیه و تدوین قوانین مشخص و کاربردی دارد. یکی از کارهای مرکز بررسی‌های استراتژیک نیز این است که زمینه شکل‌گیری این زیست‌بوم را در کشور فراهم کند و ما درصدد انجام آن هستیم.»

ماموریت مرکز بررسی‌های استراتژیک برای شکل‌گیری زیست‌بوم اندیشکده‌ای کشور

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در ادامه با اشاره به اینکه ما در سال‌های اخیر هرچقدر که برای شکل‌گیری و تعمیق زیست‌بوم فناوری کشور تلاش کرده‌ایم، تاکنون ساختار منسجم و مشخصی برای زیست‌بوم اندیشکده‌ای کشور ایجاد نکرده‌ایم، تاکید کرد: «این کار نیاز به هویت‌سازی و تهیه و تدوین قوانین مشخص و کاربردی دارد. یکی از کارهای مرکز بررسی‌های استراتژیک نیز این است که زمینه شکل‌گیری این زیست‌بوم را در کشور فراهم کند و ما درصدد انجام آن هستیم.»

ایفای نقش مشورتی برای رئیس‌جمهوری در حوزه‌های راهبردی، سومین ماموریتی بود که دکتر خیاطیان از آن نام برد. او گفت: «ما برای ایفای این ماموریت، دو رویکرد را دنبال می‌کنیم؛ ابتدا مواردی است که از سوی رئیس‌جمهوری به مرکز ارجاع می‌شود، مانند موضوع آب زاینده‌رود، افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی یا مسأله مهاجرت نخبگان. برای این کار نیز کارگروه‌هایی تشکیل داده‌ایم که اعضای آن را صاحب‌نظران، کارشناسان، اساتید دانشگاه‌ها و خبرگان علمی کشور تشکیل داده‌اند و کمتر از کارشناسان خود مرکز بررسی‌های استراتژیک در آن استفاده کرده‌ایم، چون مرکز را نمی‌توان یک مرکز پژوهشی به معنای عام آن تعریف کرد.»

آمادگی داریم تا مسائل و مشکلات ارجاع شده به این مرکز از سوی دولت را با شما در میان بگذاریم و برای آن چاره‌اندیشی کنیم و از سوی دیگر از دریافت هرگونه نظر و پیشنهادی درباره مسائلی که از جنس راهبردی و ملی در استان‌ها مطرح است، هم استقبال می‌کنیم تا به یک راهبرد مشخص برای حل مسائل برسیم.

رویکرد فعالانه مرکز بررسی‌های استراتژیک در ورود به مسائل اساسی کشور

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، دومین رویکرد این مرکز در ورود به مسائل اساسی کشور را «رویکرد فعالانه» اعلام کرد و گفت: «این رویکرد ماهیتا با نگاه مسأله‌محوری یا آینده‌محوری دنبال‌می‌شود. ما هم تلاش کرده‌ایم مسائلی انتخاب شوند که کلان، راهبردی و بین‌بخشی باشند، مانند آب، محیط زیست، انرژی، حمل‌ونقل و… .»

خیاطیان ادامه داد: «در این رویکرد تلاش‌هایی در میان‌مدت و بلندمدت در مرکز صورت می‌پذیرد که هر زمان در موضوعی به جمع‌بندی مناسب برسیم، آن موضوع را همراه با ارائه راهکار به رئیس‌جمهوری ارائه می‌کنیم.»

او در ادامه سخنان خود «رصد سیمای عمومی دولت» را چهارمین ماموریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری عنوان کرد و گفت: «این ماموریت بیشتر جنبه ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات دولت در داخل خود قوه مجریه را دارد، مانند بررسی سیاست حذف ارز ترجیحی، هدفمندکردن یارانه‌ها، اقتصاد مقاومتی و… . آنچه ما در این ماموریت دنبال می‌کنیم این است که سیاست‌های اتخاذشده در بدنه دستگاه‌های اجرایی چقدر به اهداف از پیش تعیین شده رسیده‌اند و چقدر با اسناد بالادستی‌شان سازگارند.»

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در پایان از آمادگی این مرکز برای همکاری با مراکز اندیشکده‌ای و نخبگان دانشگاهی خبر داد و گفت: «آمادگی داریم تا مسائل و مشکلات ارجاع‌شده به این مرکز از سوی دولت را با شما در میان بگذاریم و برای آن چاره‌اندیشی کنیم و از سوی دیگر از دریافت هرگونه نظر و پیشنهادی درخصوص مسائلی که از جنس راهبردی و ملی در استان‌ها مطرح است، هم استقبال می‌کنیم تا به یک راهبرد مشخص برای حل مسائل برسیم.»

در ادامه این نشست نیز دکتر محمدرضا مردانی، رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی به فعالیت‌های انجام شده در این سازمان اشاره کرد و با بیان اینکه یکی از اولویت‌های مطرح‌شده از سوی مقام معظم رهبری درخصوص جهاد تبیین، نقش‌آفرینی تخصصی بسیج اساتید کشور در این زمینه است، گفت: «استاد بسیجی، بیش از هر قشر دیگر بسیجی در کشور این توانمندی را دارد که وظایف علمی و تخصصی را بر عهده بگیرد تا بتواند از دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع کند.»

او با اشاره به اینکه بسیج اساتید کشور دو اولویت اصلی «تعالی آموزش عالی و اسلامی شدن دانشگاه» و «کمک به ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی کشور» را مدنظر فعالیت‌های خود قرار داده است، گفت: «ما این آمادگی را داریم که ظرفیت اساتید بسیجی و حتی اساتید غیربسیجی را پای کار بیاوریم تا بتوانیم به سمت تحقق یک نظام حکمرانی مطلوب گام برداریم، نظامی که خروجی آن رضایتمندی مردم و تحقق آرمان‌های الهی انقلاب اسلامی باشد. ان‌شاءالله از دل برگزاری این جلسات بتوانیم زمینه ایجاد یک رابطه خوب و پایدار بین دولت و بدنه علمی کشور را در سطوح راهبردی و کاربردی فراهم کنیم.»

 

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.