برای ما فرقی ندارد چه کسی رئیس‌جمهوری آمریکا شود

سخنگوی دولت در نشست خبری وجود سه خزانه را تکذیب کرد.

علی ربیعی در نشست خبری اعلام کرد برای ما فرقی ندارد چه کسی رئیس‌جمهوری آمریکا می‌شود. ربیعی از انتخاب مسئول قرارگاه عملیاتی ستاد کرونا هم خبر داد. سخنگوی دولت با غیرمنصفانه خواندن بعضی هجمه‌ها که در هفته‌های اخیر ایجاد شده است، گفت: «گویا لایک‌گرفتن در عرصه سیاست هم باب شده است.»

[شهروندآنلاین] علی ربیعی روز  سه‌شنبه در نشستی خبری از هجمه‌های غیرمنصفانه به دولت در هفته‌های اخیر گفت.

به گفته ربیعی، اگر این رویه ناصواب ادامه می‌یافت و به جامعه تسری می‌یافت، قطعا آسیب‌های جبران‌ناپذیری را متحمل می‌شدیم.

او این هجمه‌ها را آسیب‌هایی عنوان کرد که وحدت و یکپارچگی کشور را نشانه گرفته بودند.

ربیعی گفت: «اگر این هجمه‌ها با هشدار سریع رهبری متوقف نمی‌شدند، تضعیف ما را در مسائل جهانی و منطقه‌ای موجب می‌شدند.»

ربیعی مبدأ شکستن زنجیره را راه اصلی مقابله با کرونا دانست. «بیماران قطعی با انضباط بیشتری مورد نظر قرار خواهند گرفت و قرنطینه برای آنها اجباری است.»

به گفته سخنگوی دولت تصمیماتی در زمینه تعطیلی‌های ناگریز برای شکستن زنجیره اتخاذ شد و همراه با کنترل مراکز دنبال خواهد شد.

به گفته او، در صورت لزوم در مورد تداوم زمانی و گسترده‌کردن طبقه‌بندی‌ها تصمیم‌گیری جدید خواهد شد.

ربیعی از پرداخت 600میلیون یورو به وزارت بهداشت برای حمایت از نظام سلامت گفت.

او گفت: «تمهیدی اندیشیده شده تا باقی‌مانده یک‌میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی به نحوی به وزارت بهداشت پرداخت شود که موجب افزایش نقدینگی و تورم نشود.»

«ده‌ها ‌میلیارد دلار ارز در کشورها داریم که بانک مرکزی و وزارت امور خارجه با کمیته مشترکی که دنبال کرده‌اند، تلاش خود را برای برگرداندن آنها انجام می‌دهند.»

برای ما فرقی ندارد چه کسی رئیس‌جمهوری آمریکا شود

ربیعی گفت: «برای ما فرقی ندارد چه کسی رئیس‌جمهوری آمریکا شود.»

آمریکا باید همزمان با بازگشت به توافق برجام آماده پاسخگویی به خسارت‌هایی باشد که با خروج از برجام به مردم ایران تحمیل کرده است.

هرچند به باور سخنگوی دولت، آمریکا باید آماده سپردن تعهدات دیگری درباره تکرارنشدن این قبیل قانون‌شکنی‌ها نیز باشد.

ربیعی در مورد ارزهای بلوکه‌‌شده هم گفت: «ده‌ها‌ میلیارد دلار ارز در کشورها داریم که بانک مرکزی و وزارت امور خارجه با کمیته مشترکی که دنبال کرده‌اند، تلاش خود را برای برگرداندن آنها انجام می‌دهند.»

او ادامه داد: «تاکنون هم تعدادی از این کشورها به شکل تهاتر یا به اشکال دیگر، ارزهایی را که ما از آنها طلب داشته‌ایم، به ما برگردانده‌اند.»

به گفته ربیعی، این ارزها دو بخش هستند؛ یک بخش به‌عنوان پشتوانه پولی است و دیگری ارزهایی هستند که برای مخارج روزمره به آنها نیاز است.

سخنگوی دولت در ادامه از تلاش‌ها برای برگرداندن این ارزها به کشور گفت.

رئیس‌جمهوری مسئول قرارگاه عملیاتی ستاد کرونا را معرفی می‌کند

او از تشکیل قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا گفت. به گفته ربیعی، امروز کمیته سلامت و تحقیقات علمی ابعاد جدیدی یافته است.

او ادامه داد: «کمیته امنیتی و اجتماعی الزامات و تصمیمات جدیدی را پیدا کرده است و نیازمند سختگیری و قواعد انضباطی هستیم.»

ربیعی ادامه داد: «مطالعات اجتماعی کرونا یکی از الزامات این روزهاست.» او معتقد است آثار اقتصادی کرونا با هم‌پوشانی تحریم در ایران نیازمند تصمیمات مداوم و پیگیری آن است.

سخنگوی دولت گفت: «به نظر می‌رسد رهبر معظم انقلاب با توجه به این ضرورت‌ها و شرایط، نیاز به پیگیری مصوبات و اجرایی‌شدن آنها و ایجاد هماهنگی را در قالب تشکیل یک قرارگاه عملیاتی ذیل ستاد ملی کرونا مطرح کردند.»

او افزود: «رئیس‌جمهوری به ‌زودی فردی را به‌عنوان مسئول قرارگاه تعیین خواهد کرد، چون بیشتر تصمیمات ما در حوزه اقتصادی، اجتماعی، انتظامی، محدودسازی، سلامت و رعایت پروتکل‌هاست.»

«ما طبق قانون در ‌سال ۹۹ اجازه گرفتیم ۲۰‌درصد از پول هدفمندی را برای طرح‌های عمرانی و جاری هزینه کنیم. این یک اجازه قانونی بود که ما در‌ سال ۹۹ گرفتیم و این منابع نیز متعلق به هدفمندی یارانه بود.»

یک خزانه بیشتر نداریم

سخنگوی دولت در مورد حساب خاص  رئیس‌جمهوری  هم گفت.

ربیعی در توضیح این حساب گفت: «ابتدای امسال مبالغی را در بودجه ۹۹ ندیده بودیم. براساس عملکرد ۹۸ درآمدهایی حاصل نشده بود و این درآمدها در ‌سال ۹۹ به حساب خزانه واریز شد.»

به گفته ربیعی، این درآمدها از محل فروش نفت بوده که در ‌سال۹۸ صورت گرفته و عملیات آن در‌ سال ۹۸ به پایان نرسیده بود و در‌ سال ۹۹ بخشی از این پول‌ها آماده شد که هنوز هم بخشی از این مطالبات در میانه راه قرار دارد.

ربیعی گفت: «ما طبق قانون در ‌سال ۹۹ اجازه گرفتیم ۲۰‌درصد از پول هدفمندی را برای طرح‌های عمرانی و جاری هزینه کنیم. این یک اجازه قانونی بود که ما در‌ سال ۹۹ گرفتیم و این منابع نیز متعلق به هدفمندی یارانه بود.»

سخنگوی دولت از حرف‌های جدیدی گفت که این روزها شنیده می‌شود؛ داشتن سه خزانه.

ربیعی در این‌باره گفت: «ما یک خزانه بیشتر نداریم. هدفمندی را خود مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه تصویب کرده است.»

ربیعی مدعی چنین صحبت‌هایی را کسانی دانست که خودشان در آن زمان عضو کمیسیون برنامه و بودجه بودند.

او ادامه داد: «کاملا مشخص است که بودجه تبصره ۱۴، یک خزانه جدا نیست. هزینه‌های مشخصی در تبصره ۱۴ اعم از مستمری‌بگیران، یارانه‌ها و کمک‌های معیشتی وجود دارد که از همین محل است.»

سخنگوی دولت اضافه کرد: «این حساب، یک لفظ حساب خاص بوده که برای پروژه‌های استراتژیک هزینه می‌شود که در سه دوره گردش اطلاعات، به خرجی تعبیر شود.»

«انگار عصر افشاگری است و آن هم در مورد اتفاقاتی که غالبا چارچوب‌های قانونی دارند، با نوع بیانی که انجام می‌دهیم، جنجالی  برپا کنیم. انگار فقط این ستاره‌ها نیستند که لایک می‌گیرند و جنجال می‌کنند، در عرصه سیاست هم ظاهر این مسأله باب شده است.»

 لایک‌گرفتن در عرصه سیاست هم باب شده است

ربیعی از همه کسانی که تریبونی برای بیان دارند، خواهش کرد اگر می‌خواهند مطلبی را بیان کنند، این کار را طوری انجام دهند که همه ابعاد قضیه را روشن کند و اگر کسی خلاف موضوعی را منتشر کرد، خودش آن را تکذیب کند.

او این افراد را مخاطب قرار داد و گفت: «چه لزومی دارد قبل از اینکه مسأله‌ای را واضح و روشن کنید، با این نوع بیان، به عرصه مطبوعات بیاورید.»

سخنگوی دولت ادامه داد: «انگار عصر افشاگری است و آن هم در مورد اتفاقاتی که غالبا چارچوب‌های قانونی دارند، با نوع بیانی که انجام می‌دهیم، جنجالی  برپا کنیم. انگار فقط این ستاره‌ها نیستند که لایک می‌گیرند و جنجال می‌کنند، در عرصه سیاست هم ظاهر این مسأله باب شده است.»

او گفت: «امیدوارم آقای نوبخت هرچه سریع‌تر این فهرست را منتشر کند. این پول بدون تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه به جایی داده نمی‌شود.»

ربیعی در توضیح بیشتر گفت: «تاکنون ۱۰ دانشگاه برای پروژه‌های تحقیقاتی از این پول استفاده کرده‌اند. این پول برای کارهای خاص و ویژه‌ای بوده که باید توسط بالاترین مقام تشخیص داده می‌شد.»

سخنگوی دولت ادامه داد: «این پول به بخش جهاد کشاورزی و وزارت نیرو هم رفته است. تخصیص این پول طبق قانون توسط سازمان برنامه و بودجه داده می‌شود.»

 

 

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.