رفع ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم توسعه

همه دستگاه‌ها ملزم به همکاری با وزارت خارجه برای تحول در روابط خارجی شدند

طبق برنامه هفتم توسعه، همه دستگاه‌ها ملزم شدند برای کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با هدف ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی و روابط خارجی، هماهنگی و همکاری لازم با وزارت امور خارجه در چهارچوب قوانین را انجام دهند.

به گزارش شهروند آنلاین، در جلسه علنی روز یکشنبه( ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و مواد ۸۷ تا ۱۰۱ اصلاحی برنامه هفتم برای تامین نظر این شورا به تصویب نمایندگان رسید که به این شرح است:

صدر ماده (۸۷) عبارت «احکام این فصل با رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل اجرا می باشد.» بعد از عبارت «این فصل اقدام میشود.» اضافه و در ردیف ماقبل آخر جدول شماره (۲۰) ذیل ماده (۸۷) عبارت «فاقد معیار لازم» جایگزین عبارت «غیراستاندارد» و در ردیف آخر جدول مذکور واژه «معیارسازی» جایگزین واژه «استانداردسازی» می‌شود.

بند (الف) ماده (۸۸) به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در فراز دوم بند (ب) ماده (۸۸) عبارت «در صورت عدم تأمین نیاز به معلم از طریق دانشگاه‌های فوق الذکر،» به بعد از عبارت «وزارت آموزش و پرورش مجاز است» اضافه و در فراز سوم بند مذکور عبارت «با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تهیه‌ می‌شود و به‌تصویب ‌شورای‌عالی آموزش و پرورش می‌رسد.» به عبارت «توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه‌ می‌شود و با کسب نظر از ‌شورای‌عالی آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» اصلاح و در فراز آخر این بند نیز عبارت «ناشی از کشف فقدان شرایط قانونی یا از دست دادن شرایط قانونی» به بعد از عبارت «عدم صلاحیت» اضافه می‌شود.

متن زیر جایگزین متن تبصره بند (ب) ماده (۸۸) می‌گردد:

ب- وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان به منظور عدالت در پرداخت تا پایان سال دوم برنامه درخصوص فوق‌العاده مربوط به خدمتگزاران و خدمتگزاران سرایدار متناسب با سایر کارکنان اقدام قانونی به عمل آورد.

بند (ث) ماده (۸۸) به کمیسیون تلفیق برای اصلاح ارجاع شد.

در بند (ج) ماده (۸۸) عبارت «بجز افرادی که در سنوات گذشته تحت این عناوین و به‌صورت مستمر شاغل در آموزش و پرورش بوده و هستند» به عبارت «به جز افرادی که تحت این عناوین در پنج سال گذشته حداقل یک‌سال تحصیلی به صورت بیست و چهار ساعت در هفته شاغل در آموزش و پرورش بوده‌اند» اصلاح می‌شود.

بند (چ) ماده (۸۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

چ- کارکنان وزارت آموزش و پرورش می‌توانند به اختیار خود عضو حساب پس‌انداز کارکنان دولت شوند. برای آن دسته از کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضو سایر صندوق‌ها بوده‌اند، با تغییر عضویت صندوق صرفاً برای یک‌بار وجوه پس‌انداز آن‌ها به تفکیک سهم دولت، سهم مستخدم و سود حاصل از سرمایه‌گذاری به محل عضویت جدید انتقال می‌یابد. کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت هر یک از صندوق‌ها یا حساب پس‌انداز کارکنان را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (۵%) ‌به ‌حساب آنان (حسب مورد در صندوق یا حساب پس‌انداز کارکنان) واریز کنند و دولت نیز موظف است همه‌ساله معادل سهم واریزی فرهنگیان را به هر یک از صندوق‌ها یا حساب پس‌انداز کارکنان دولت که عضویت آن را پذیرفته‌اند، به‌ طور کامل در ردیف اعتباری خاصی در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

تبصره (۲) بند (چ) ماده (۸۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۲- وزارت آموزش و پرورش مکلف است، حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع ‌مشکلات معیشتی آنان، نقش‌پذیری فرهنگیان در ‌هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع اقدام قانونی نماید. پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن اساسنامه صندوق ذخیر فرهنگیان، این صندوق مکلف است سهام مدیریتی خود را از طریق بهابازار (بورس) عرضه نموده و مجاز به بنگاهداری نیست. وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. همچنین دولت نسبت به تأدیه دیون قانونی حسابرسی شده خود اقدام قانونی به عمل آورد.

بند (ح) ماده (۸۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ح – دولت مجاز است در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی، پاداش بازنشستگی معلمان در رتبه‌های استادیار معلم و بالاتر را در پایان سنوات مورد نیاز قانونی برای بازنشستگی هر فرد بدون اعمال فرایند بازنشستگی، پرداخت و با استمرار خدمت آنان با رعایت سقف قانونی الزام بازنشستگی موافقت نماید.

در صدر ماده (۸۹) عبارت «و تعلیم ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی» بعد از عبارت «بسط عدالت تربیتی» اضافه و در بند (الف) ماده (۸۹) واژه «معیارها» جایگزین واژه «استانداردها» می‌شود.

در بند (ث) ماده (۸۹) عبارت «وزارت آموزش» به عبارت «وزارت آموزش و پرورش» اصلاح می‌شود.

در تبصره (۱) بند (ج) ماده (۸۹) عبارت «با رعایت موازین شرعی» به بعد از عبارت «ایام تعطیل» اضافه می‌شود.

در تبصره (۲) بند (ج) ماده (۸۹) عبارت «هنرستانها، مدارس و مراکز» به عبارت «هنرستان‌های دولتی، مدارس دولتی، مراکز دولتی» اصلاح می‌شود و عبارت «کلیه خدمات و اقدامات و نحوه ارائه آن‌ها موضوع این تبصره باید با رعایت موازین شرعی باشد.» به انتهای تبصره مذکورالحاق می‌شود.

در بند الحاقی (۱) ماده (۸۹) عبارت «به منظور تقویت ایمان و تربیت و اخلاق اسلامی» بعد از واژه «استان‌ها» اضافه می‌شود.

در بند الحاقی (۴) ماده (۸۹) عبارت «غیر از اعتبارات مربوط به هزینه‌های لازم و مهم‌تر و یا مربوط به مطالبات اشخاص غیردولتی» بعد از عبارت «دستگاه یا نهاد متصرف» اضافه می‌شود.

بند(ب) ماده (۹۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ب- تقویت مدارس دولتی از جهات مختلف کمی و کیفی در عرصه‌های علمی، تربیتی، مهارتی و ارتباط با اجتماع و خانواده

در بند (الف) ماده (۹۲) عبارت «و تأیید کمیته برنامه‌ریزی شهرستان» بعد از عبارت «وزارت آموزش و پرورش» اضافه می‌شود

در بند (ب) ماده (۹۲) «اعم از سازمان‌های امور اجتماعی کشور،» به عبارت «اعم از وزارت کشور، سازمان‌های» اصلاح می‌شود

در بند (ت) ماده (۹۲) عنوان «مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» جایگزین عبارت «شورای مدیریت حوزه‌های علمیه» می‌شود

متن زیر به عنوان تبصره بند الحاقی (۶) ماده (۹۲) اضافه شد:

تبصره- مجتمع آموزشی و پرورشی بزرگ مقیاس (حیات طیبه) به مجموعه‌ای از واحدهای آموزشی و پرورشی اطلاق می‌شود که دارای دوره‌های تحصیلی مختلف با حداقل ۳۶ کلاس و هزار دانش‌آموز، به صورت تمام ساحتی مشتمل بر فضاهای آموزشی، پرورشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و ورزشی است.

در ماده (۹۳) عبارت «با رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» قبل از عبارت «اقدام می‌شود» اضافه می‌شود و در ردیف (۳) جدول شماره (۲۱) ماده (۹۳) عبارت «سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا(های.تِک) از تولید ناخالص داخلی» جایگزین عبارت «سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی» و در ردیف (۹) جدول مذکورعبارت «درصد افزایش نشریات ایرانی نمایه‌شده دارای چارک (کیو) نسبت به سال پایه» جایگزین عبارت «نشریات ایرانی نمایه‌شده دارای چارک (کیو)» و واحد متعارف آن نیز از «تعداد» به «درصد» اصلاح و مقدار عددی آن از «۱۷۵» به «۲۵» اصلاح می‌شود و در ردیف (۱۹) جدول مذکور عبارت «شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» جایگزین عبارت «شرکت‌های و مؤسسات دانش‌بنیان» می‌شود.

ماده (۹۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۹۶– وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان موظف هستند به منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته های دارای اولویت کشور، حذف رشته‌های غیر ضرور، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح نظام تأمین مالی هزینه های تحصیلات عالی بر اساس پایش (کنترل) کیفی و کمّی خدمات آموزشی، با رعایت اصل سی‌ام (۳۰) قانون اساسی از محل منابع عمومی را به عمل آورند.

در صدر ماده (۹۹) عبارت «محصولات با فناوری متوسط به بالا» بعد از عبارت «هفت درصدی (۷%)» اضافه و عبارت «و رشد تولیدات محصولات با فناوری بالا» از انتهای بند مذکور حذف گردید.

در بند (پ) ماده (۹۹) عبارت «حداقل» قبل از عبارت «نیم درصد (۰.۵%) از ارزش صادراتی» حذف می‌گردد.

بند (ث) ماده (۴۸) و جزء (۴) بند (ج) ماده (۴۸) نیز حذف می‌گردد.

در جزء (۵) بند (ث) ماده (۹۹) واژه «ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)» جایگزین واژه «میکروالکترونیک» می‌شود.

در بند (د) ماده (۹۹) عبارت «رفع چالش‌های (گلوگاه‌های) فناورانه» جایگزین عبارت «رفع گلوگاه‌های فناورانه» شد.

متن زیر جایگزین صدر ماده(۱۰۰) گردید:

ماده ۱۰۰- در اجرای بند (۲۱) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر تأکید بر کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسئول در امور خارجی دارد، وزارت امور خارجه با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی مربوط به خود و سایر قوانین مسئولیت تحقق مفاد بند مذکور را بر عهده دارد و کلیه دستگاه‌ها نیز در تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی و موارد یاد شده حسب مورد ملزم به هماهنگی و همکاری لازم با وزارت امور خارجه در چهارچوب قوانین و مقررات می‌باشند.»

۲- متن زیر به عنوان تبصره به این ماده اضافه گردید:

تبصره – حکم این ماده درخصوص نیروهای مسلح، مشمول بند (پ) ماده (۱۱۸) این قانون است.

در بند (الف) ماده (۱۰۱) عبارت «ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی» جایگزین عبارت «ستاد هماهنگی روابط خارجی اقتصادی» می‌شود.

کمیسیون بر مصوبه مجلس در بند (ب) ماده (۱۰۱) اصرار ورزید.

در بند (خ) ماده (۱۰۱) عبارت «و وابسته نمودن» حذف شد./ایرنا

انتهای پیام

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.