به گزارش شهروند آنلاین، جدیدترین گزارش سازمان توسعه تجارت از تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان می‌دهد حجم واردات و صادرات در بازه زمانی پنجم آبان ۹۸ تا سی‌ویکم مرداد ۹۹ نسبت به مدت مشابه (پنجم آبان ۹۷ تا سی‌ویکم مرداد ۹۸) رشد ۶درصدی داشته است. رشد ۲۱درصدی صادرات و افزایش یک‌درصدی واردات حاصل تلاش تجار ایرانی و اتحادیه اوراسیا از پنجم آبان ۹۸ تا سی‌ویکم مرداد ۹۹ نسبت به پنجم آبان ۹۷ نسبت به سی‌ویکم مرداد ۹۸ است.

بیشترین میزان صادرات به پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی دوره مورد بررسی و مدت مشابه آن به روسیه و کمترین میزان صادرات به بلاروس انجام شده است. همچنین بیشترین واردات از روسیه و کمترین واردات از قرقیزستان انجام شده است.