احکام سبک برای ۱۸ متهم پرونده سقوط آسمان

صدور رأی برای مقصران حادثه هواپیمای یاسوج از سوی دادگاه کارکنان دولت

۱۸ متهم پرونده سقوط هواپیمای آسمان که 3سال پیش در ارتفاعات دنا سقوط کرد، به جریمه نقدی و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شدند. این حکم دیروز از سوی قاضی علی‌اکبر عالیشاه، معاون سرپرست و رئیس شعبه 1057 مجتمع قضائی کارکنان دولت صادر شد. اما خانواده قربانیان نسبت به این رأی معترض هستند.

بیست‌ونهم بهمن‌ماه سال ۹۶ بود که این حادثه دلخراش رخ داد. هواپیمای آسمان با 66 سرنشین در ارتفاعات دنا سقوط کرد. با کشف اجساد مسافران و خدمه هواپیما، پرونده این سقوط با 18 متهم به شعبه 1057 مجتمع قضائی کارکنان دولت فرستاده شد.

درحالی که پرونده هر روز قطورتر می‌شد و روند رسیدگی طولانی‌تر، تیم کارشناسی در جلسه پنجم دادگاه اعلام کرد که سهم قصور کادر پرواز 37درصد  و میزان قصور 18 متهم پرونده  63درصد است.

آخرین جلسه دادگاه و صدور رأی

صبح دیروز اما آخرین جلسه دادگاه پرونده سقوط هواپیمای یاسوج برگزار شد. با رأی قاضی علی‌اکبر عالیشاه، معاون سرپرست و رئیس شعبه 1057 مجتمع قضائی کارکنان دولت، ۱۸ متهم پس از سه‌سال محکوم شدند.

رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری به دلیل رﻋﺎﯾﺖ‌نکردن ﻧﻈﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ منجر ﺑﻪ ﻗﺘﻞ شبه‌ عمدی 66 ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ارﺗﮑﺎب 10درﺻﺪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ 50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ از 30ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی و ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺪراﻟسهم دﯾﻪ ﻣﺘﻮﻓﯿﺎن از ﺗﻘﺼﯿﺮ ارﺗﮑﺎﺑﯽ در ﺣﻖ اوﻟﯿﺎی دم و دوﺳﺎل ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ از اﺷﺘﻐﺎل در سمت‌های ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ محکوم شد.
همچنین مدیرعامل وقت شرکت هواپیمایی آسمان بابت رﻋﺎﯾﺖ‌نکردن ﻧﻈﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ منتهی به قتل شبه عمد 66نفر با تقصیر 7درصدی ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ 70ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ از دوﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی، ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺪرالسهم از ﺗﻘﺼﯿﺮ اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ درﺣﻖ اوﻟﯿﺎی دم و ۱۵ﻣﺎه ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از هرﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﻋﻀﻮﯾﺖ در هیأت‌ﻣﺪﯾﺮه دستگاه‌های دولتی محکوم شد.

احکام دیگر متهمان

متهم دیگر این پرونده مدیرعامل وقت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور است که از جهت رعایت‌نکردن ﻧﻈﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ 5درصد تقصیر منتهی به ﻗﺘﻞ شبه ﻋﻤﺪی 66ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ 30ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ 20ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی و ﭘﺮداﺧﺖ قدرالسهم دﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻘﺼﯿﺮ ارﺗﮑﺎﺑﯽ در ﺣﻖ اوﻟﯿﺎی دم و 10ﻣﺎه ﻣﻨﻊ اﺷﺘﻐﺎل در شرکت‌های دولتی محکوم شد.
علاوه بر این 3متهم، 12نفر دیگر از متهمان حقیقی مجرم شناخته شده و هریک به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال دولتی و شلاق محکوم شدند.
همچنین 3 متهم حقوقی شامل سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت هواپیمایی آسمان و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور نیز در این پرونده مجرم شناخته شده و به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.

محکومان دیه پرداخت نخواهند کرد

از سوی دیگر در این رأی آمده است: شاکیانی که دیه عزیز از دست‌رفته‌شان را دریافت کرده یا حقوق آنها از دیه استحقاقی توسط شرکت بیمه پرداخت شده، مستحق دریافت دیه مازاد نخواهند بود، به بیان دیگر محکومان پرونده از پرداخت دیه مبری هستند.

رأی ناعادلانه

صدور این رأی از سوی دادگاه موجب اعتراض شاکیان پرونده شد. خانواده‌ها معترض به این حکم هستند. آنها اعتقاد دارند این رأی ناعادلانه بوده و برای مقصران این حادثه احکام سبکی صادر شده است. درحالی که کادر پرواز هم در این حادثه کشته شده‌اند اما همانند دیگر پرونده‌های سانحه‌های هوایی بیشترین قصور متوجه کادر پرواز است.

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.