هزینه سالیانه یک خانوار ایرانی چقدر؟

کدام استان‌ها بالاترین درآمد و هزینه را در سال ۹۹ داشته‌اند؟

میانگین هزینه‌ سالانه‌ یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سال ١٣٩٩ به ترتیب ۶۲ و ۳۴ میلیون تومان بوده است.

شهروند آنلاین: طرح آمارگیری هزینه ودرآمد خانوار با قدمتی ٥٠ساله از مهم‌ترین طرح‌های آماری مرکز آمار ایران است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و گوشت هرکدام با سهم ٢١درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۵۰درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

هدف کلی طرح آمارگیری هزینه ودرآمد خانوار، برآورد متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان‌هاست. در سال ١٣٩٩ تعداد خانوارهای آمارگیری‌شده در این طرح ١٩٣٠٦ خانوار نمونه در نقاط شهری و ١٨٢۵١ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است.

نگاهی به اهم نتایج طرح درسال ١٣٩٩ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد:

– متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ٦٢١،٣٩٢ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٣١درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری ١٦١،٠٩٤ هزار ریال با سهم ٢٦درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ٤٦٠،٢٩٨ هزار ریال با سهم ٧٤درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و گوشت هرکدام با سهم ٢١درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ٥٠درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

– متوسط درآمد اظهارشده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری ٧٦٤،٧٤٦ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ٣٨درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩٩ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. منابع تأمین درآمد خانوارهای شهری نشان می­‌دهد که ٣١,٤درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ١٥.٧درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٥٢.٩درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

– مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده‌کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٣٩٨ نسبت به سال ١٣٩٩  نشان می­‌دهد که خانوارهای استفاده‌کننده از یخچال فریزر از ٧٠,٢ به ٧١.٩، جاروبرقی از ٩١.٧ به ٩١.٥، ماشین لباسشویی از ٨٧.١  به ٨٧.٣، اجاق گاز از ٩٩.١ به ٩٨.٩ و مایکروویو و فرهای هالوژن‌دار از ١٢.٣ به ١٢.٤درصد تغییر یافته است. همچنین درصد خانوارهای شهری استفاده‌کننده از خودروی شخصی و ماشین ظرفشویی هرکدام به ترتیب با ٥٣.١ و ٧.٦درصد نسبت به سال قبل بدون تغییر بوده است.

– در سال ١٣٩٩، عمده ترین نوع سوخت مصرفی ٩٤,٥درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) بوده است.

– متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی ٣٤٠،٦٧٩ هزار ریال بوده است که  نسبت به سال قبل ٣٠,٥درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی ١٣٦،٤٤٢ هزار ریال با سهم ٤٠درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ٢٠٤،٢٣٧ هزار ریال با سهم ٦٠درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن با ٢٥.٠درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ٣٢.٠درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

– متوسط درآمد اظهار شده­ سالانه‌ یک خانوار روستایی ۴۲۰,۴۷۰ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ٤١,٦درصد افزایش داشته است. منابع تأمین درآمد خانوارهای روستایی نشان می­‌دهد که ٣٢,٧درصد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ٢٩.٧درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۳۷.۵درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

– مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده‌کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٣٩٨ نسبت به سال ١٣٩٩ نشان می‌‌دهد که خانوارهای استفاده‌کننده از خودروی شخصی از ٣٢,٧ به ٣٤.١، یخچال فریزر از ٥٠.٤ به ٥٢.٧، اجاق گاز از ٩٨.٤ به ٩٨.٣، جاروبرقی از ٦٥.٩ به ٦٧.٥، ماشین لباسشویی از ٥٦.٥  به ٥٨.١، ماشین ظرفشویی از ٠.٥  به ٠.٤ و مایکروویو و فرهای هالوژن‌دار از ٢.٣ به ١.٦درصد تغییر یافته است.

– در سال ١٣٩٩ عمده ترین نوع سوخت مصرفی ٧٥,٢درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) و ١٣.٣درصد نفت سفید بوده است.

متوسط هزینه‌ها و درآمد خانوار بر حسب استان

بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ٩٥٧،٠١٦ هزار ریال بیشترین و استان خراسان‌شمالی با ٣٥١،٩٤٣ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ١٣٩٩ داشته‌اند.

همچنین استان تهران با ١،٠٩٨،١١٨ هزار ریال بیشترین و استان سیستان‌وبلوچستان با ٤٧٨،٨٣١ هزار ریال، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال ١٣٩٩ به خود اختصاص داده است.

بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی نشان می‌دهد که استان البرز با ٥٦٦،٤٢٧ هزار ریال بیشترین و استان سیستان‌وبلوچستان با ١٨٠،٣٩٥ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ١٣٩٩ داشته‌اند.

همچنین استان البرز با ٦٧٦،٨٩٧ هزار ریال بیشترین و استان سیستان‌وبلوچستان با ١٨١،٠٩١ هزارریال، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی را در سال ١٣٩٩ به خود اختصاص داده است.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.