سرانه مطالعه در ایران روزی ۱۶ دقیقه و ۳۲ ثانیه

استان‌های یزد، قم و قزوین بیشترین و کرمانشاه، کهگیلویه‌وبویراحمد و بوشهر کمترین سرانه مطالعه را در سال ١٣٩٩ داشته‌اند

‏نتایج آمارگیری نشان می‌دهد اولویت مطالعه افراد به ترتیب مطالعه قرآن و ادعیه، رمان و داستان‌های کوتاه بزرگسالان، روانشناسی و تربیتی و موضوعات دینی (به جز ادعیه و قرآن) بوده است.

شهروندآنلاین:  سرانه مطالعه ایرانی‌های ۱۵ساله و بیشتر در روز حدود ۱۶دقیقه و ۳۲ ثانیه است.

طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار از طرح‌های آماری جدید مرکز آمار ایران است که با هدف شناخت فعالیت‌ها و رفتارهای فرهنگی خانوارها و استفاده از آن برای برنامه‌ریزی‌های فرهنگی کشور طراحی شده است.

این آمارگیری در سال ١٣٩٩، برای افراد ١٥ساله و بیشتر به‌گونه‌ای طراحی شده که نتایج به تفکیک تمام استان‌ها قابل ارایه است.

در این آمارگیری به ٤٣ و ۷۰۰ خانوار شهری و ١٨هزار و ۸۶۰ خانوار روستایی و در کل به ٦٢هزار و ۵۶۰ خانوار مراجعه شده و اطلاعات مرتبط با حوزه کتاب و نشریات، موسیقی، شبکه‌های اجتماعی، فعالیت‌های ورزشی، تغذیه، سرمایه اجتماعی و … افراد ١٥ساله و بیشتر اخذ شده است.

 در سال ١٣٩٩ سرانه مطالعه افراد ١٥ساله و بیشتر باسواد در ماه به طور متوسط 8ساعت و ١٨دقیقه برآورد شد که به عبارت دیگر ١٦دقیقه و ٣٦ثانیه در روز بوده است. از این مقدار 6ساعت و ٣٢دقیقه سرانه مطالعه کتاب غیردرسی، یک ساعت و ٢٣دقیقه سرانه مطالعه روزنامه و ٢٣دقیقه سرانه مطالعه نشریات بوده است.


به طور کلی ٩‏/٦٢درصد افراد باسواد ١٥ساله و بیشتر در سال ١٣٩٩ یک نوع مطالعه غیردرسی اعم از کتاب غیردرسی، روزنامه یا نشریه داشته‌اند.

٥‏/٥٤درصد از افراد باسواد ١٥ساله و بیشتر، در یک سال قبل از آمارگیری، مطالعه کتاب غیردرسی اعم از چاپی یا الکترونیکی داشته‌اند.

٤‏/٢٢درصد از افراد باسواد ١٥ساله و بیشتر، در ماه قبل از آمارگیری، روزنامه اعم از چاپی یا الکترونیکی مطالعه کرده‌اند.

٩‏/٨درصد از افراد باسواد ١٥ساله و بیشتر، در ماه قبل از آمارگیری، نشریه (چاپی یا الکترونیکی) مطالعه کرده‌اند.

از 6ساعت و ٣٢دقیقه سرانه مطالعه کتاب غیردرسی در ماه، 2ساعت و ٣٢دقیقه سرانه مطالعه قرآن و ادعیه و 4ساعت سرانه مطالعه سایر کتب غیردرسی بوده است.

‏از افراد ١٥ساله و بیشتر که در سال ١٣٩٩ مطالعه کتاب غیردرسی داشته‌اند، ٢‏/٣٣درصد حداقل یک عنوان کتاب، ٧‏/٥٢درصد دو تا چهار عنوان، ٥‏/٧درصد پنج تا هفت و ٥‏/٦درصد بیش از هفت عنوان کتاب مطالعه داشته‌اند.

‏نتایج آمارگیری نشان می‌دهد اولویت مطالعه افراد به ترتیب مطالعه قرآن و ادعیه، رمان و داستان‌های کوتاه بزرگسالان، روانشناسی و تربیتی و موضوعات دینی (بجز ادعیه و قرآن) بوده است.
‏استان‌های یزد با ١٥ساعت و ١٦دقیقه، قم با ١٥ساعت و ١٢دقیقه و قزوین با ١٢ساعت و ٥٨دقیقه در ماه بیشترین و استان‌های کرمانشاه با 3ساعت و ٤٠دقیقه، کهگیلویه‌وبویراحمد با 3ساعت و ٢٢دقیقه و بوشهر با 2ساعت و ٤٠دقیقه در ماه کمترین سرانه مطالعه را در سال ١٣٩٩ داشته‌اند.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.