مالیات بر تراکنش بانکی نداریم

رئیس کل سازمان امور مالیاتی: حقوق و دریافت وام مشمول اخذ مالیات نیستند

امیدعلی پارسا گفت: «طی ۵ماه گذشته نسبت به مدت زمان مشابه در سال‌های گذشته حدود ۶۲درصد رشد درآمد مالیاتی داشته‌ایم که این درصد بدون فشار به مودیان و بیشتر از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی به دست آمده است.»

هر تراکنش بانکی که در حساب بانکی افراد ثبت شود، در خود ماهیت درآمدی داشته باشد جز موارد مورد بررسی ممیزین مالیاتی قرار خواهد گرفت که از این‌رو به کلیه مودیان و افراد پیشنهاد می‌شود موارد درآمدی خود را با اخذ کد اقتصادی در قالب اظهارنامه عملکرد چه به صورت حقیقی یا حقوقی ابراز کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: «مالیات بر تراکنش بانکی نداریم و مواردی مانند حقوق، دریافت وام، تبدیل شکلی از دارایی به شکل دیگر و مواردی که جنس درآمدی ندارند، مشمول اخذ مالیات نیستند.»

امیدعلی پارسا با بیان اینکه توانسته‌ایم با جلوگیری از فرارهای مالیاتی به درآمد تعیین‌شده در بودجه سال‌جاری در خصوص درآمدهای مالیاتی دست یابیم، افزود: «یکی از راه‌های تشخیص فرار مالیاتی بررسی تراکنش‌های بانکی افرادی است که دارای گردش مالی بالایی هستند، یعنی گردش مالی تراکنش‌های بانکی بالای ۵ میلیارد تومان مبنای کار قرار دارد.»

مواردی مانند حقوق، دریافت وام، تبدیل شکلی از دارایی به شکل دیگر و مواردی که جنس درآمدی ندارند را کنار می‌گذاریم، اما نسبت به موارد دیگر از مودیان سوال می‌شود که آیا فعالیتی بوده که مالیات آن پرداخت نشده باشد؟

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: «بانک مرکزی تمامی اطلاعات مربوط به این اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد، البته مواردی مانند حقوق، دریافت وام، تبدیل شکلی از دارایی به شکل دیگر و مواردی که جنس درآمدی ندارند را کنار می‌گذاریم، اما نسبت به موارد دیگر از مودیان سوال می‌شود که آیا فعالیتی بوده که مالیات آن پرداخت نشده باشد؟»

پارسا با تأکید بر اینکه ما مالیات بر تراکنش بانکی نداریم، اظهار کرد: «براین اساس سازمان امور مالیاتی با بررسی تراکنش‌های بانکی اشخاص از فعالیت‌هایی که مالیات آنها پرداخت نشده، مالیات را مطالبه کرده و این کار با قوت در دست اقدام است. طی ۵ماه گذشته نسبت به مدت زمان مشابه در سال‌های گذشته حدود ۶۲درصد رشد درآمد مالیاتی داشته‌ایم که این درصد بدون فشار به مودیان و بیشتر از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی به دست آمده است.»

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: «اطلاعات مربوط به اشخاصی که فرار مالیاتی دارند، از طریق سازمان امور مالیاتی شناسایی شده و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی توسط دستگاه‌های نظارتی و اجرایی برای ما ارسال می‌شود و ما براساس آن اقدام می‌کنیم.»

پارسا با اشاره به اینکه فرار مالیاتی انواع مختلفی دارد و ما بدون هیاهو و جار و جنجال موارد مالیاتی را عالمانه بررسی و اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام می‌دهیم، به خانه ملت گفت: «این سیاست قطعی و محکم سازمان امور مالیاتی بوده و هست.»

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.