روان زنان و جوانان هدف پاندمی

بررسی‌های تازه در 27 کشور نشان می‌دهد پاندمی کرونا به جوانان و زنان از نظر روانی و مالی سخت‌تر ضربه زده است

بررسی‌ها نشان داد پاندمی کرونا به سلامت روان زنان و جوانان سخت‌تر ضربه زده است. همه‌گیری همچنین بزرگسالان 18 تا 24 ساله و زنان را بیشتر از سایر گروه‌ها نگران امور مالی شخصی کرده است.

نظرسنجی موسسه یوگاو (YouGov) نشان می‌دهد پاندمی کرونا به جوانان و زنان از نظر روانی و مالی سخت‌تر ضربه زده است، اما تعداد کمی از مردم در نقاط مختلف جهان، تغییر در زندگی‌شان را نتیجه پاندمی دانسته‌اند.

پروژه سالانه YouGov Cambridge Globalism نشان داد در بسیاری از 27 کشور مورد بررسی، جوانان بیشتر از بزرگان‌شان احساس می‌کردند بحران کووید نگرانی‌های مالی و سلامت روان آنان را بدتر کرده است.

در فرانسه، تقریبا نیمی (47  درصد) از افراد 18 تا 24 ساله گفتند این همه‌گیری بر سلامت روان آنان تأثیر گذاشته است، در برابر فقط یک‌چهارم (25 درصد) از 55 ساله‌ها و بالاتر. تصویری کاملا مشابه در بسیاری از کشورهای دیگر اروپایی و سراسر جهان می‌بینیم. در آلمان 38 درصد از جوانان گفتند کووید برای سلامت روان‌شان مضر بوده، در مقایسه با 22 درصد افراد مسن‌تر. این تقسیم‌بندی در سوئد 42 به 19 درصد، در اسپانیا 51 به 39 درصد، در ایتالیا 59 به 39 درصد، در بریتانیا 50 به 25 درصد، در استرالیا 51 به 28 درصد و در مکزیک 41 به 18 درصد، در برزیل 48 به 46 درصد، در فرانسه 47 به 25 درصد، در لهستان 44 به 37 درصد و در ایالات متحده 39 به 27 درصد بود.

همه نگرانی‌های زنان!

نسبت مشابه‌ای از جوانان و مُسن‌ها گفتند یکی از آثار همه‌گیری بر آنان، نگرانی بسیار درباره پول بوده است. در حالی که در چندین ارزیابی دیگر، زنان بیشتر از مردان احتمال داشت تأثیر منفی از بحران را گزارش کنند.

براساس گزارش‌ها، زنان در بسیاری از کشورها بیش از مردان نگران امور مالی شخصی، سلامت روان و استرس کاری بودند، به‌طوری که 55 درصد از زنان در بریتانیا می‌گویند زندگی حرفه‌ای‌شان پراسترس‌ بوده، در مقایسه با 36 درصد  از مردان. این میزان در اسپانیا 60 درصد زنان در مقابل 42 درصد مردان؛ در استرالیا 56 در مقابل 53؛ در برزیل 56 در مقابل 50؛ در ایالات متحده 53 در مقابل 51؛ در فرانسه 49 در مقابل 43؛ در ایتالیا 47 در مقابل 50 (در اینجا درصد زنان از مردان کمتر است)؛ در لهستان 46 در مقابل 36؛ در آلمان 37 در مقابل 36 و در سوئد 36 در مقابل 25 درصد بود.

براساس گزارش‌ها، زنان در بسیاری از کشورها بیش از مردان نگران امور مالی شخصی، سلامت روان و استرس کاری بودند، به‌طوری که 55 درصد از زنان در بریتانیا می‌گویند زندگی حرفه‌ای‌شان پراسترس‌ بوده، در مقایسه با 36 درصد  از مردان.

فقط بخش‌های کوچکی از کل جمعیت در شمال اروپا و انگلیسی‌زبان‌های غربی می‌گویند همه‌گیری به وضعیت مالی شخصی آنان آسیب رسانده است: 27 درصد در فرانسه، 24 درصد در آلمان، 15 درصد در سوئد، 22 درصد در بریتانیا، 29 درصد در استرالیا و 27 درصد در ایالات متحده.

با این‌حال، ارقام بزرگ‌تر در جاهای دیگر هم همین را گفتند، از جمله اسپانیا (40 درصد)، ایتالیا (43 درصد)، یونان (50 درصد)، مجارستان (46 درصد) و لهستان (38 درصد) و حتی بیشتر از این در کشورهایی مانند برزیل (54 درصد)، تایلند (68 درصد)، کنیا (75 درصد) و آفریقای جنوبی  (59 درصد).

زمانی که از مردم پرسیده شد آیا این همه‌گیری باعث شده  بیشتر نگران پول باشند، یک تقسیم جغرافیایی مشابه واضح بود : 70 درصد یا بیشتر در یونان، برزیل، مکزیک، تایلند، کنیا و آفریقای جنوبی، در مقابل یک‌سوم یا کمتر در بریتانیا (31 درصد)، سوئد (24 درصد) و دانمارک (15 درصد).

جنبه‌های دیگر زندگی هم داستان مشابهی روایت می‌کند. مردم در اسپانیا (44 درصد)، ایتالیا (47 درصد) و یونان (58 درصد) احتمال بیشتری داشت که بگویند این همه‌گیری بر سلامت روان آنان تأثیر منفی گذاشته است، همین‌طور در برزیل (46 درصد)، ژاپن (45 درصد) ) و تایلند (61 درصد).

مردم در کشورهای مدیترانه‌ای – 41 درصد در اسپانیا، 50 درصد در ایتالیا و 61 درصد در یونان- احتمال بیشتری داشت که بگویند این بیماری همه‌گیر به برنامه‌های آنان برای آینده آسیب زده است؛ همچنین در ترکیه (51 درصد)، تایلند (57 درصد) و آفریقای جنوبی (51 درصد).

خوش‌بینی نسبت به آینده در خارج از اروپا

با این‌حال، خوش‌بینی نسبت به آینده بالاترین میزان را در خارج از اروپا داشت، برزیل (63 درصد)، مکزیک (57 درصد)، مصر (55 درصد)، عربستان سعودی (70 درصد)، هند (61 درصد)، اندونزی (73 درصد)، کنیا (81 درصد)، نیجریه (88 درصد) و آفریقای جنوبی (63 درصد) همگی سطوح بالایی ثبت کردند.

در سرزمین اصلی اروپا، حدود یک‌سوم یا کمتر گفتند نسبت به آینده شخصی خود خوش‌بین هستند: از فرانسه (29 درصد) و آلمان (34 درصد) تا اسپانیا (34 درصد)، ایتالیا (27 درصد)، یونان (24 درصد)، مجارستان (34 درصد) و لهستان (32 درصد). بریتانیا، استرالیا، ایالات متحده و کانادا با 42 درصد، 45 درصد، 43 درصد و 44 درصد، اندکی خوش‌بین‌تر بودند.

در فرانسه، تقریبا نیمی (47  درصد) از افراد 18 تا 24 ساله گفتند این همه‌گیری بر سلامت روان آنان تأثیر گذاشته است، در برابر فقط یک‌چهارم (25 درصد) از 55 ساله‌ها و بالاتر. تصویری کاملا مشابه در بسیاری از کشورهای دیگر اروپایی و سراسر جهان می‌بینیم.

برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌های انجام‌شده در مراحل اولیه همه‌گیری، این نظرسنجی همچنین نشان داد کووید-19 در انتخاب‌ها یا سبک زندگی بیشتر مردم در سراسر جهان -مانند کار از خانه- تغییری چشمگیر ایجاد نکرده است.

در میان کارمندانی که کار از خانه برایشان ممکن بود، بخش بزرگی در بیشتر کشورهای مورد بررسی گفتند در حالت ایده‌آل ترجیح می‌دهند فقط برخی مواقع از خانه کار کنند یا اصلا از خانه کار نکنند، به جای اینکه «بیشتر اوقات» یا «کل اوقات» این‌گونه کار کنند.

پاسخ‌دهندگان در جواب به این سوال که آیا همه‌گیری آنان را وادار کرده است تغییرات عمده‌ای در زندگی خود ایجاد کنند یا به‌طور جدی تغییراتی در نظر بگیرند -مانند نقل مکان به منطقه یا کشوری دیگر، تغییر شغل یا جدایی از شریک زندگی- درصد کمی از سراسر جهان گفتند چنین بوده است.

در بیشتر موارد، ارقام تک‌رقمی یا به‌ندرت بزرگ‌تر بود: 10 درصد یا کمتر گفتند تصمیم گرفته بودند به نقطه دیگری از کشور نقل مکان کنند: در فرانسه (7 درصد)، آلمان (7 درصد)، دانمارک (4 درصد)، ایتالیا (8 درصد)، یونان (10 درصد)، مجارستان (5 درصد)، لهستان (6 درصد)، بریتانیا (4 درصد)، استرالیا (8 درصد)، ایالات متحده (9 درصد) و کانادا (7 درصد).

ارقام برای هر نوع تغییر به‌طور کلی در جهان غیر غربی بالاتر بود: در آفریقای جنوبی (21 درصد)، کنیا (20 درصد)، تایلند (19 درصد)، عربستان سعودی (22 درصد) و برزیل (22 درصد) از هر پنج نفر یک نفر شغل خود را به‌دلیل کرونا تغییر داده بود.

در ارزیابی‌های دیگر هم به‌عنوان مثال بیشتر پاسخ‌دهندگان در جواب این سوال که آیا اکنون نسبت به قبل از همه‌گیری  بیشتر یا کمتر می‌خوابند، ورزش می‌کنند یا غذای سالم می‌خورند، هیچ تغییر کلی گزارش نکردند.

منبع: گاردین

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.