لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس به تصویب رسید

سنوات تحصیلی در دانشگاه های تربیت دبیر و معلم در رتبه بندی تاثیرگذار خواهد بود

با تصویب موادی دیگر از لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان، بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و وزارت آموزش و پرورش موظف به تدوین آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان شد. بر این اساس، ‌برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد(۱۰%)، مربی معلم پانزده درصد(۱۵%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد(۱۲%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، دانشیار معلم ده درصد(۱۰%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی و استاد معلم پنج درصد(۵%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می شود

شهروند آنلاین: نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 24 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، با ماده 4 لایحه رتبه بندی معلمان و اصلاحات آن موافقت کردند.

بر اساس ماده 4 این لایحه؛ فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دوره های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر و شهید رجایی، شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه بندی معلمان در یکی از رتبه های ماده (3) این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال 1400 انجام می شود.

براساس تبصره این ماده افرادی که با عناوین شغلی مندرج در بند (1) ماده (2) این قانون، در پست های اداری وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند، کماکان معلم هستند.

سلیمی به عنوان پیشنهاد دهنده رفع ابهام ماده 4 این لایحه گفت: قانون باید صریح و مشخص باشد، افرادی که از رتبه بندی انتفاع می برند معلوم باشد، و اینکه افرادی که امروز خارج از نظام آموزش و پرورش هستند و روزی با عنوان معلم استخدام شدند، آیا مشمول رتبه بندی می شوند یا خیر نیز مورد بحث است.

علی کریمی فیروزجایی درخصوص پیشنهاد رفع ابهام اظهار داشت: نمی شود مدیر مدسه را مجبور کرد به کلاس برود، اما ما در آموزش و پرورش شاهدیم کسی با عنوان شغلی معلمی استخدام شده ولی پس از مدتی در بخش دیگری در همان دستگاه به کار گرفته شده است و یا در بدنه اداری آموزش و پرورش در شغلی نظیر رئیس اداره و یا مدیر یک بخش مشغول فعالیت است. لذا باید این موضوع را مدنظر قرار داد، کسانی که در خود آموزش و پرورش هستند شامل رتبه بندی بشوند اما کسانی که از آموزش و پرورش خارج شده اند و زمانی با رتبه معلمی استخدام شده اند، مشمول این مسئله نشوند.

رحمت الله نوروزی نیز تصریح کرد: آموزش و پرورش وزارتی است دانایی محور و نمی شود یک بخش در این وزارتخانه رشد کند و از بخش دیگر غافل شویم و اگر تنها به معلمان رسیدگی شود و از بخش های دیگر آموزش و پرورش غفلت کنیم، با این شرایط دیگر شاهد نخواهیم بود که افراد نخبه، برنامه ریز و توانمند در بدنه آموزش و پرورش ورود کنند، در حالی که برای توسعه آموزش و پرورش باید همه این سیستم به یک میزان رش کنند؛ از مدیرکل تا سرایدار باید مورد توجه قرار گیرند.

جزئیات اعمال رتبه بندی معلمان در آئین نامه اجرایی دولت مشخص می شود

محمدرضا پورابراهیمی در تذکر آئین نامه ای به استناد ماده 141 و 142 آئین نامه داخلی، آئین نامه ای ضمن تشکر از رئیس مجلس ، هیات رئیسه و کمیسیون آموزش که لایحه رتبه بندی را به عنوان یکی از موضوعات مهم کشور در دستور قرار دادند، گفت: براساس این مواد رتبه بندی باید برای معلمی باشد که واژه معلمی بر وی صدق کند یعنی سرکلاس برود، درس دهد و کار آموزش انجام دهد. در نظام اجرایی فعلی به این شکل است که فردی که به عنوان مسئول آموزش و پرورش انتخاب می شود و حکم معلمی هم دارد، به جای 24 ساعت تدریس، 12 ساعت تدریس می کند یعنی یک دوم از تعهدات اصلی را انجام می دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در جریان رفع ابهام ماده 4 لایحه رتبه بندی باید مشخص شود که 12 ساعت تدریس مبنای رتبه بندی کامل قرار می گیرد یا تاکید بر مبنا قرار گرفتن 24 ساعت کار تدریس است، در حوزه دانشگاه بخشی از این زمان به عنوان حق مسئولیت جایگزین می شود.

وی ادامه داد: اگر کسی که حکم معلمی دارد کار معلمی هم می کند اما به واسطه مسئولیت اش کار تدریس وی کاهش پیدا می کند آیا رتبه بندی کامل یا به نسبت در مورد او اعمال می شود؟ روح حاکم بر رتبه بندی ارتقای معلمی است که سر کلاس تدریس می کند اما این موضوع باید مشخص شود.

دکترقالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: برخی از جزئیات مرتبط با این موضوع در آئین نامه اجرایی دولت مشخص خواهد شد و سپس در هیات تطبیق مصوبات تعیین تکلیف می شود. رتبه بندی برای کسانی است که حکم معلمی دارند و معلم شناخته می شوند اما جزئیات آن را در آئین نامه اجرایی باید مشخص کرد.

میزان افزایش حقوق و مزایای معلمان مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۶ لایحه رتبه بندی معلمان، میزان افزایش حقوق و مزایای معلمان را مشخص کردند.

 نمایندگان مجلس در  ادامه بررسی لایحه رتبه بندی معلمان، متن ماده ۶ لایحه را به شرح زیر تصویب کردند.

در اجرای بند (۶) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای معلمان پس از اعمال رتبه های مندرج در ماده (۳) این قانون، به شکل زیر می باشد:

‌1- برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد(۱۰%)، مربی معلم پانزده درصد(۱۵%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد(۱۲%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، دانشیار معلم ده درصد(۱۰%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی و استاد معلم پنج درصد(۵%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می شود.

‌2- پس از اعمال بند (۱) این ماده، چنانچه حقوق و فوق العاده های هریک از معلمان از هشتاد ‌درصد(۸۰%) مجموع حقوق و فوق العاده های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.

تبصره 1- ‌افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان «فوق العاده رتبه بندی» و «تفاوت تطبیق» همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق العاده های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه می شود و مشمول کسور بازنشستگی نیز می گردد.

تبصره 2- ‌دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می باشد.

تبصره 3- افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ ۳۱/ ۶/ ۱۴۰۰ در سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) پرداخت می شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.