قربانی مِه

پاراگلایدرسواری که ترجیح داد به جای گوش کردن به حرف بومی‌های کردکوی، پرواز در دل مه و هوای نامساعد را تجربه کند، آخرین پرواز خود…