مرثیه‌ای بر وجدان خفته و تن مجروح آتش

دختر آبی پر کشید و رفت. رنج‌های این زن صبح روز 18 شهریور پایان یافت. چند روز پیش خبر آمده بود که دختری هوادار تیم آبی پایتخت زمانی که شایعه حکم 6ماه حبس خود را به جهت حضور در برابر ورزشگاه شنید، تن خود را به لهیب شعله‌ها سپرده است. هر چند این خبر تکذیب […]