یک روایت در هفت خط

۱- سالیانه حدود 1.200.000 نفر دانش آموخته دانشگاهی، وارد بازار کار ایران می شوند. ۲- دولت حداکثر توان ایجاد 700 هزار شغل در سال…