مرور برچسب

آتش نشانی

رقص آتش سرکش

آتش در تهران و شهرهای دیگر، ماموریت‌های سختی را پیش‌روی آتش‌نشانان قرار داد. امدادگرانی که ناجی مردم گرفتار در میان این شعله‌ها…