مرور برچسب

آرميتا گراوند

آرميتا درگذشت

«آرميتا گراوند» دختر دانش آموز تهراني كه چندي پيش در مترو بيهوش شده بود و اين حادثه بازتاب زيادي در رسانه ها داشت، پس از نزديك به…