مرور برچسب

آزمون آی کی یو

کشمکش ملی بر سر IQ

اواخر تیرماه بود که خبر آمد آموزش و پرورش با برگزاری آزمون‌های چرتکه و کانگورو مخالفت کرده است؛ آزمون‌هایی که صرفا بر تقویت قوای…