مرور برچسب

آلمان

گزارش چند مرگ

مثل هر داروی جدیدی، واکسن‌های کووید-19 هم نگرانی‌هایی درباره ایمنی و عوارض جانبی به وجود آورده است. بسیاری از تزریق‌کنندگان…