مرور برچسب

آموزش‌وپرورش

شاد باشید اما…

مسئولین فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش می گویند 62درصد دانش‌آموزان از پیام‌رسان شاد رضایت دارند. حتی اگر این آمار را هم…