مرور برچسب

آموزش امداد

نبرد با مرگ خاموش

کاهش ناگهانی دما در میانه فصل پاییز و ترس از سرماخوردگی و کرونا در میان خانواده‌ها باعث شده است که کم‌کم پای بخاری‌ها و وسایل…