مرور برچسب

ابرزمین

کشف یک «اَبَرزمین»

طبق مطالعات جدید، به‌تازگی یک سیاره زمین‌سان که دور یکی از قدیمی‌ترین ستاره‌های کهکشان راه شیری می‌چرخد، کشف شده است. این سیاره،…