مرور برچسب

احد وظیفه

تابستان داغ!

ایران امسال برخلاف سال‌های قبل بارندگی کمتر از نرمال داشته است و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که امسال خشکسالی سختی خواهیم…