مرور برچسب

اربعین

آماده برای اربعین

عطیه کریمی | راهپیمایی اربعین حسینی امسال نیز همچون سال‌های گذشته اجرا خواهد شد و زائران و عاشقان حسینی از کشورهای مختلف با نزدیک…