مرور برچسب

استان‌ها

محورهای برفی

مرکز مدیریت راه‌های کشور از تردد روان در محورهای شمالی کشور و بارش برف و باران در جاده‌های ۱۹ استان خبر داد.