مرور برچسب

استفعا ملک زاده

دعوای بی‌وقت

استعفای ملک‌زاده از وزارت بهداشت آن‌هم با نامه‌ای سرگشاده و چکشی هرچند در این شرایط کرونایی عجیب به نطر می‌رسد، اما بررسی اتفاقات…