مرور برچسب

اعدام

پایان پرونده جانی‌ها

نام‌شان چند سال پیش بر سر زبان‌ها افتاده بود. همان‌هایی که جنایت‌های جنجالی و هولناکی را رقم زده بودند. جنایت‌هایی که تا مدت‌ها…

روز آزادی

دستبند به‌دست دارند و با لباس زندان وارد اتاق جلسات دادسرای جنایی پایتخت می‌شوند. این آخرین بار است که دستبند و لباس زندان را…