مرور برچسب

اعدام

نجات از زیر تیغ

ماه‌ها و سال‌ها انتظار کشیدند تا تقاص بگیرند. در انتظار پایان قصه بی‌قراری‌های‌شان بودند. نه دل‌شان آرام می‌گرفت، نه از دست…

رقص مرگ در مهاباد

همچنان دلش آرام ندارد. 39 ماه و 17 روز انتظار کشید تا تقاص خون پسرش را بگیرد. قصه بی‌قراری‌هایش 2 روز دیگر تمام می‌شود. رقص مرگ در…