مرور برچسب

افسردگی

تحمیل یک انتخاب تلخ

خودکشی همزمان چهار دختر در بابل. خودکشی پسری 18ساله بعد از برگزاری آزمون کنکور. حلق‌آویز شدن یک پسر 10ساله در شهرستان دیر. خودکشی…

انصراف از مرگ

«خوشحالم زنده ماندم.» پسر جوانی که روی شاخه درخت میان حیاط خانه تاب می‌خورد؛ چهره‌ای رنگ‌پریده و دست و پاهایی که به زحمت حرکتی به…

دومینوی استرس

گزارش‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روایتگر این مسأله‌اند که یک‌چهارم مردم ایران دچار اختلالات روانی‌اند. مسأله‌ای که پیش…