مرور برچسب

افغانستان

ورود به آرامگاه ممنوع!

مجتمع آرامگاه قهرمان ملی کشور افغانستان - شهید احمدشاه مسعود - همچنان به دلایل نامعلوم توسط نیروهای طالبان بسته است و امکان بازدید…