مرور برچسب

افغانستان

آبِ هیرمند آزاد شد؟

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان ضمن تأیید رهاسازی آب هیرمند به‌ سمت ایران گفت: این رهاسازی بر اساس معاهده آبی ایران و…