مرور برچسب

اقدام تروریستی

جان فدای وطن

خبر؛ حمله تروریستی برجک «مزه‌سر» هنگ مرزی سراوان. شهدا؛ کارکنان پایور و وظیفه هنگ مرزی. نیروی کادری مرزبانی؛ گروهبان یکم، «حسین…